Choroby układu oddechowego – grypa

Hospitalizacje z powodów sercowo-naczyniowych, prewencja zakażeń COVID-19 i aktywność wirusa grypy – wzajemne zwiazki

Peder L. Myhre. Cardiovascular Hospitalizations, Influenza Activity, and COVID-19 Measures. Circulation. 2020;142:1302–1304 (dostępny pełen tekst) Podczas aktualnej pandemii pojawiło się  wiele doniesień  o spadku liczby hospitalizacji z powodu chorób układu krążenia (CVD), w tym ostrego zawału mięśnia sercowego (AMI) i… Czytaj więcej

Grypa w erze COVID-19

Daniel A. Solomon i wsp. Influenza in the COVID-19 Era. JAMA. Published online (dostępny pełen tekst) With the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic, clinicians face a second respiratory virus associated with morbidity and mortality several-fold higher than that of influenza,… Czytaj więcej

Zagrożenie pandemią grypy – dziś a sto lat temu

Rebecca Voelker. Vulnerability to Pandemic Flu Could Be Greater Today Than a Century Ago. JAMA. Published online (dostępny pełen tekst) I would say thatwe are much more vulnerable today to a catastrophic influenza pandemic than we were in 1918. That… Czytaj więcej