Choroby układu oddechowego – antybiotykoterapia

Przepisywanie antybiotyków w podstawowej opiece zdrowotnej a antybiotykooporność na poziomie indywidualnym

Ceire Costelloe i wsp – Effect of antibiotic prescribing in primary care on antimicrobial resistance in individual patients: systematic review and meta-analysis LINK: BMJ 2010;340:c2096 (dostępny pełen tekst) W British Medical Journal nie sposób pominąć  przeglądu systematycznego i meta-analizy wyników…