Choroby układu oddechowego – antybiotykoterapia

Jak często antybiotyki w leczeniu ambulatoryjnym stosowane są bez uzasadnienia – nowe dane z USA

Katherine E. Fleming-Dutra i wsp. Prevalence of Inappropriate Antibiotic Prescriptions Among US Ambulatory Care Visits, 2010-2011.  JAMA. 2016;315(17):1864-1873 Antybiotyk został przepisany  podczas  12.6% wizyt ambulatoryjnych. Ogólny wskaźnik zastosowania antybiotyku na 1000 ludności rocznie wyniósł 506, z czego 353 recept zostało…

Strategia odroczonej ordynacji antybiotyków w ostrych infekcjach dróg oddechowych – nowe dane

Amanda R. McCullough; Paul P. Glasziou. Delayed Antibiotic Prescribing Strategies – Time to Implement. JAMA Intern Med. 2016;176(1):29-30 Pomimo powszechnych obaw dotyczących narastającej oporności na antybiotyki, ich stosowanie nadal wykazuje tendencję wzrostową. W 2010 roku w USA u pacjentów ambulatoryjnych…