Choroby układu oddechowego – antybiotykoterapia

Czy kuracje antybiotykowe w codziennej praktyce są za długie? Dane z opieki podstawowej w UK

Koen B Pouwels i wsp. Duration of antibiotic treatment for common infections in English primary care: cross sectional analysis and comparison with guidelines.  BMJ 2019;364:l440 (dostępny pełen tekst) Zmniejszenie niepotrzebnego lub niewłaściwego stosowania antybiotyków jest podstawą strategii  ograniczania antybiotykooporności. Działania…

Probiotyki w zapobieganiu zakażeniom Clostridium difficile – jakie są dowody?

Joshua Z. Goldenberg i wsp. Probiotics to Prevent Clostridium difficile Infection in Patients Receiving Antibiotics. JAMA. Published online (dostępny pełen tekst) W cyklu JAMA Clinical Evidence Synopsis zamieszczono streszczenie przeglądu  Cochrane na temat skuteczności probiotyków w zapobieganiu zakażeniu Clostridium difficile…

Głos w dyskusji: należy zerwać z przekonaniem o konieczności ukończenia pełnej kuracji antybiotykiem

Martin J Llewelyn i wsp. The antibiotic course has had its day. BMJ 2017;358:j3418 (dostępny pełen tekst) Związek pomiędzy ekspozycją na antybiotyki  a rozwojem antybiotykooporności jest jednoznacznie wykazany zarówno na  poziomie populacyjnym jak i u pojedynczych pacjentów. Dlatego też kluczowe…

Antybiotykooporność – czynniki rozwoju, epidemiologia, możliwe rozwiązania

Hilary D. Marston i wsp. Antimicrobisal Resistance. JAMA. 2016;316(11):1193-1204 Odkrycie i rozwój antybiotyków jest uważany za jeden z najważniejszych postępów współczesnej nauki – antybiotyki ocaliły życie milionom istnień ludzkich. Jednak oporność bakterii na antybiotyki  (antimicrobial resistance, AMR) zagraża temu postępowi…