Choroby ukł. odd. – górne drogi oddechowe

Antybiotyki w łagodnym zapaleniu zatok – równie chętnie stosowane, jak nieskuteczne

Morten Lindbaek i Christopher C. Butler – Antibiotics for sinusitis-like symptoms in primary care LINK: Lancet 2008;371:874 W The Lancet opublikowano wyniki meta-analizy danych dotyczących skuteczności antybiotykoterapii w zapaleniu zatok obocznych nosa. Kolejne próby podsumowywania piśmiennictwa poświęconego temu tematowi wynikają…

Zapalenie zatok – kompendium wiedzy

Cristine Radojicic – Sinusitis: Alergies, antibiotics, aspirin, asthma Clev J Med 2006;73:671 W Cleveland Journal of Medicine warto zwrócić uwagę na artykuł przeglądowy z aktualnymi informacjami na temat patogenezy, diagnostyki oraz leczenia ostrego i przewlekłego zapalenia zatok. W większości przypadków…