ChNS – rozpoznawanie

Dokładność 16-warstwowej CT dla detekcji zmian w tętnicach wieńcowych

G J Morgan-Hughes i wsp – Highly accurate coronary angiography with submillimetre, 16 slice computed tomography Heart 2005;91:308 Nowe techniki obrazowania umożliwiają obecnie wykonanie nieinwazyjnej angiografii naczyń wieńcowych. Jedną z technik służących takiemu celowi jest 16-warstwowa tomografia komputerowa, która dzięki… Czytaj więcej

Jakie testy wysiłkowe u pacjentów z CAD i depresją?

Kim L. Lavoie i wsp – Are exercise stress tests appropriate for assessing myocardial ischemia in patients with major depressive disorder? Am Heart J 2004;148:621 Badania naukowe udowodniły nieproporcjonalnie wysoką częstość występowania dużej depresji (MDD – major depressive disorder) u… Czytaj więcej

Kliniczne zastosowanie biomarkerów w kardiologii

Mauro Panteghini – Role and importance of biochemical markers in clinical cardiology Eur Heart J 2004;25;1187 Po raz pierwszy o enzymach uwalnianych z objętych martwicą komórek mięśnia sercowego donieśli w latach 50-tych ubiegłego stulecia, na łamach Journal of Clinical Investigation,… Czytaj więcej

Rozpoznanie dusznicy bolesnej a rokowanie

Harry Hemingway i wsp – Prognosis of angina with and without a diagnosis: 11 year follow up in the Whitehall II prospective cohort study BMJ 2003;327:895 Standardy towarzystw kardiologicznych zalecają wykonywanie badań przesiewowych i kierowanie chorych do specjalistycznych poradni w… Czytaj więcej

Nierozpoznane choroby w najstarszych grupach wiekowych

A.J.M. de Craen i wsp – Prevalence of five common clinical abnormalities in very elderly people: population based cross sectional study BMJ 2003;327:131 Wiadomo, że chorobowość rośnie wraz z wiekiem. Można spodziewać się, że w najstarszych grupach wiekowych rośnie również… Czytaj więcej

Koronarografia a rozwój kardiologii

T. Ryan i wsp – The coronary angiogram and its seminal contributions to cardiovascular medicine over five decades Circulation 2002;106:752 Artykuł omawia, znaczenie koronarografii w dynamicznym rozwoju kardiologii w drugiej połowie XX wieku. F. Sones jako pierwszy dokonał selektywnego wstrzyknięcia… Czytaj więcej