ChNS – rozpoznawanie

Niebezpieczeństwo nadrozpoznawalności choroby wieńcowej w erze nowoczesnej diagnostyki

Michael S. Lauer – Pseudodisease, the Next Great Epidemic in Coronary Atherosclerosis? LINK: Arch Int Med 2011;171:1268 Na łamach Archives of Internal Medicine ukazał się  interesujący komentarz Michaela S. Lauera poświęcony problemowi potencjalnej nadrozpoznawalności choroby wieńcowej w erze nowoczesnej diagnostyki…