ChNS – rewaskularyzacja

Ograniczone korzyści CABG u pacjentów z depresją

Susmita Mallik i wsp – Patients with depressive symptoms have lower health status benefits after coronary artery bypass surgery Circulation 2005;111:271 Badania dowiodły, że 20-25% pacjentów poddawanych zabiegom wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych (CABG) ma depresję. Depresja z kolei jest niezależnym czynnikiem,… Czytaj więcej

Naprawianie serca – czy mózg musi być zagrożony?

Mark F. Newman, James A. Blumenthal, Daniel B. Mark – Fixing the heart. Must the brain pay the price? Circulation 2004;110:3402 Uważa się, iż u osób poddanych zabiegowi chirurgicznej rewaskularyzacji wieńcowej (CABG) istnieje ryzyko zaburzenia funkcji poznawczych oraz pogorszenia jakości… Czytaj więcej

Jubileusz badania GISSI

Eugene Braunwald – Happy birthday, GISSI! Am Heart J 2004;148:187 (dostępny pełen tekst) W American Heart Journal ukazał się artykuł poglądowy prof. E. Braunwalda z okazji 20-lecia badania GISSI-(Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell’Infarto Miocardico). Autor podkreśla znaczącą… Czytaj więcej

Biologiczna rewaskularyzacja bypass następnej generacji?

D. Losordo i A. Kawamoto – Biological revascularization and the interventional molecular cardiologist – bypass for the next generation Circulation 2002;106:3002 W artykule redakcyjnym autorzy przewidują nadejście trzeciej ery w leczeniu choroby niedokrwiennej serca: po leczeniu farmakologicznym i mechanicznej rewaskularyzacji,… Czytaj więcej