ChNS – rewaskularyzacja

Przestrzeganie zaleceń optymalnej farmakoterapii po PCI i CABG jest niedostateczne także w badaniach klinicznych

Pinho-Gomes AC. Compliance With Guideline-Directed Medical Therapy in Contemporary Coronary Revascularization Trials. J Am Coll Cardiol. 2018;71(6):591-602. Oparta o wytyczne optymalna farmakoterapia medyczna (GDMT, guideline-directed medical therapy) jest rekomendowana u wszystkich pacjentów z chorobą wieńcową. W przypadku stabilnej choroby wieńcowej… Czytaj więcej