ChNS – rewaskularyzacja

Optymalne leczenie medyczne vs leczenie inwazyjne w stabilnej chorobie wieńcowej – wyniki największego dotychczas badania ISCHEMIA

Judith S. Hochman i wsp. International Study of Comparative Health Effectiveness With Medical and Invasive Approaches – ISCHEMIA. AHA Congress Podczas kongresu American Heart Association zaprezentowano długo oczekiwane wyniki badania ISCHEMIA (International Study of Comparative Health Effectiveness With Medical and…

Przestrzeganie zaleceń optymalnej farmakoterapii po PCI i CABG jest niedostateczne także w badaniach klinicznych

Pinho-Gomes AC. Compliance With Guideline-Directed Medical Therapy in Contemporary Coronary Revascularization Trials. J Am Coll Cardiol. 2018;71(6):591-602. Oparta o wytyczne optymalna farmakoterapia medyczna (GDMT, guideline-directed medical therapy) jest rekomendowana u wszystkich pacjentów z chorobą wieńcową. W przypadku stabilnej choroby wieńcowej…

PCI w stabilnej chorobie wieńcowej – u których pacjentów? Porównanie dwóch metod oceny rezerwy przepływu wieńcowego

Deepak L. Bhatt. Assessment of Stable Coronary Lesions. NEJM 2017 online first (dostępny pełen tekst) W ostatnich latach jest wiele dyskusji na temat przezskórnych interwencji wieńcowych (PCI) w stabilnej chorobie wieńcowej. Dla oceny ciężkości zwężenia tętnicy  używa się pomiaru cząstkowej…