ChNS – prewencja – leczenie

Koncepcja stabilizacji blaszki miażdżycowej

John A. Ambrose i Eulogio E. Martinez – A new paradigm for plaque stabilization Circulation 2002;105:2000 Przyjęta na początku lat 90-tych koncepcja stabilizacji blaszki miażdżycowej tłumaczyła zmniejszenie powikłań wieńcowych w czasie leczenia statynami, bez istotnej regresji miażdżycy w tętnicach. Na… Czytaj więcej

Meta-analiza randomizowanych badań poświęconych prewencji incydentów naczyniowych przy pomocy leków przecipłytkowych

Antithrombotic Trialists` Collaboration. – Collaborative meta-analysis of randomized trials of antiplatelet therapy for prevention of death, myocardial infarction, and stroke in high risk patients. BMJ 2002;324:71. Celem meta-analizy było określenie skuteczności leków przeciwpłytkowych u chorych poważnie zagrożonych występowaniem zakrzepowo-zatorowych incydentów… Czytaj więcej

Czerwone wino chroni przed chorobą wieńcową

Jane Bradbury. – Red or white wine with your turkey, sir? Lancet 2001;358:2135. Artykuł Bradbury, zamieszczony w dziale “Nowości” czasopisma The Lancet, jest komentarzem do badania Cordera i wsp., którzy wykazali in vitro, że umiarkowane spożycie czerwonego wina może zmniejszać… Czytaj więcej

Czy wyniki badania HOPE są wiarygodne?

Roy Taylor – How large studies may mislead: the Hope study Pract Diabet Int 2001; 18(6):208 Opublikowane w ubiegłym roku wyniki badania HOPE w powszechnej opinii wykazały korzystne działanie ACE-inhibitora – ramiprylu w profilaktyce u pacjentów z czynnikami ryzyka chorób… Czytaj więcej