ChNS – prewencja – leczenie

Badanie spirometryczne w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego

Anurag Agrawal. Developing “Vital Capacity” in Cardiovascular Risk Assessment. Circulation. 2019;140:1291–1292 (dostępny pełen tekst) W ostatnich latach duże zainteresowanie wzbudzają metody spersonalizowanej oceny ryzyka sercowo-naczyniowego przy użyciu najnowszych osiągnięć wiedzy z zakresu biologii systemowej (genomika, proteomika i metabolomika) czy sztucznej…

Aspiryna w pierwotnej prewencji sercowo-naczyniowej: wskazówki praktyczne

Kim F. Chiang i wsp. A Practical Approach to Low-Dose Aspirin for Primary Prevention.  2019;322(4):301-302 Aspiryna (kwas acetylosalicylowy) wywiera liczne działania biologiczne, w tym przeciwpłytkowe i przeciwzapalne, co tłumaczy jej skuteczność w prewencji sercowo-naczyniowej, a zarazem wzrost ryzyka krwawień. Starsze…

Statyny w wieku > 75 lat: meta-analiza Cholesterol Treatment Trialists’ Collaboration

Cholesterol Treatment Trialists’ Collaboration. Efficacy and safety of statin therapy in older people: a meta-analysis of individual participant data from 28 randomised controlled trials.  Lancet 2019; 393: 407–15 (dostępny pełen tekst) Częstość stosowania statyn, zarówno w prewencji pierwotnej jak im…