ChNS – prewencja – leczenie

ESC 2020: leczenie hipotensyjne bardziej korzystne niż myślano? Nowa analiza Blood Pressure Lowering Treatment Trialists’ Collaboration

BPLTTC: Can BP-Lowering Medication Help Prevent Heart Attack, Stroke Regardless of BP Levels? | ESC Congress 2020. ACC News Story Poszczególne  wytyczne postępowania w nadciśnieniu różnią się punktem odcięcia dla rozpoznania nadciśnienia (europejskie ≥ 140/90 mmHg, amerykańskie ≥ 130/80 mmHg).…

Polypill czy medycyna precyzyjna – propozycja badania porównującego dwie strategie prewencji sercowo-naczyniowej

Michael J. Joyner i wsp. Cardiovascular Disease Prevention at a Crossroads: Precision Medicine or Polypill? JAMA. 2019;322(23):2281-2282 (dostępny pełen tekst) The proposed trial should have 3 intervention groups: a polypill group, a precision medicine group, and a conventional risk factor…

Drogie, nieuzasadnione i wręcz szkodliwe pakiety badań kardiologicznych „premium” w USA

Michael O’Riordan. Pricey, Unproven ‘Executive’ CVD Screening the Norm at Top US Hospitals. TCTMD (dostępny pełen tekst) Wiele renomowanych ośrodków kardiologicznych w USA oferuje bardzo drogie zestawy badań przesiewowych i diagnostycznych, przeznaczone np. dla wysokiego szczebla menedżerów. Obejmują one badania…

Optymalne leczenie medyczne vs leczenie inwazyjne w stabilnej chorobie wieńcowej – wyniki największego dotychczas badania ISCHEMIA

Judith S. Hochman i wsp. International Study of Comparative Health Effectiveness With Medical and Invasive Approaches – ISCHEMIA. AHA Congress Podczas kongresu American Heart Association zaprezentowano długo oczekiwane wyniki badania ISCHEMIA (International Study of Comparative Health Effectiveness With Medical and…

Statyny u dzieci z rodzinną hipercholesterolemią – wyniki 20-letniej obserwacji

Ilse K. Luirink i wsp. 20-Year Follow-up of Statins in Children with Familial Hypercholesterolemia. N Engl J Med. 2019;381;1547-1556 Najnowsze wytyczne ESC dotyczące dyslipidemii zalecają rozważenie stosowania statyn u dzieci z rodzinną cholesterolemią (familial hypercholesterolemia, FH) w wieku 6-10 lat…