ChNS – etiopatogeneza

Neurobiologiczna ścieżka łącząca niski status społeczno-ekonomiczne z ryzykiem sercowo-naczyniowym

Tawakol A i wsp. Stress-Associated Neurobiological Pathway Linking Socioeconomic Disparities to Cardiovascular Disease. J Am Coll Cardiol. 2019;73(25):3243-3255. Osoby o niższym statusie społeczno-ekonomicznym (socioeconomic status, SES) maję większe ryzyko sercowo-naczyniowe. W piśmie JACC opublikowano pracę, która może przybliżyć biologiczne mechanizmy…

W jakim stopniu prozdrowotny styl życia zmniejsza ryzyko wieńcowe w zależności od obciążenia genetycznego?

V. Khera i wsp. Genetic Risk, Adherence to a Healthy Lifestyle, and Coronary Disease. NEJM online (dostępny pełen tekst) W patogenezie choroby wieńcowej, będącej główną przyczyną zgonów na świecie, odgrywają rolę czynniki genetyczne i środowiskowe. Dotychczas badania asocjacyjne całego genomu…

Wychowanie fizyczne w szkołach pozwala zredukować ryzyko sercowo-naczyniowe w przyszłości

Reginald L. Washington – Physical Education in Schools Helps Reduce Future Cardiovascular Risk LINK: Circulation 2009;120:2168 (dostępny pełen tekst) W wielu częściach świata odsetek dzieci z nadwagą i otyłością alarmująco wzrasta. W Stanach Zjednoczonych pomiędzy latami 1963-1965 a 2003-2004 odnotowano…