ChNS – epidemiologia – rokowanie

Choroba wieńcowa u młodych dorosłych

Lloyd W. Klein i Sandeep Nathan – Coronary artery disease in young adults J Am Coll Cardiol 2003;41:529 U cieszących się dobrym samopoczuciem osób przed 40 rokiem życia konsekwencje wystąpienia choroby wieńcowej (CAD) dla życia rodzinnego i zawodowego są szczególnie… Czytaj więcej

Ocena rokowania przed rehabilitacją kardiologiczną

Terence Kavanagh i wsp – Prediction of long-term prognosis in 12 169 men referred for cardiac rehabilitation Circulation 2002;106:666 Rehabilitacja kardiologiczna ma istotne znaczenie w leczeniu choroby wieńcowej. Nie wiadomo jednak jakie są długoterminowe wskaźniki rokownicze u kandydatów do rehabilitacji… Czytaj więcej

Badania przesiewowe w rodzinie osoby z wczesną chorobą wieńcową

Gilbert R. Thompson – Screening relatives of patients with premature coronary artery disease Heart 2002;87:390 Rodzinne występowanie czynników ryzyka choroby wieńcowej skłania do wprowadzenia badań przesiewowych krewnych osób z wczesnym rozpoznaniem choroby wieńcowej (dla mężczyzn poniżej 55 lat, dla kobiet… Czytaj więcej