ChNS – epidemiologia – rokowanie

Czy umiarkowane spożywanie alkoholu ma działanie kardioprotekcyjne? Kolejny głos w dyskusji – badanie kohorty blisko 2 milionów osób

Steven Bell i wsp. Association between clinically recorded alcohol consumption and initial presentation of 12 cardiovascular diseases: population based cohort study using linked health records. BMJ 2017;356:j909 (dostępny pełen tekst) Związek spożywania alkoholu z ryzykiem sercowo-naczyniowym (cardiovascular, CV) jest kwestią… Czytaj więcej