ChNS – epidemiologia

Średnie stężenia lipidów i rozpowszechnienie zaburzeń lipidowych w Polsce: wyniki badania NATPOL 2011

Tomasz Zdrojewski i wsp. Rozpowszechnienie zaburzeń lipidowych w Polsce. Wyniki badania NATPOL 2011. Kardiol Pol 2016;74(3):213-223 Polska ciągle należy do krajów o wysokim ryzyku sercowo-naczyniowym a jednym z głównych czynników ryzyka jest dyslipidemia. W Kardiologii Polskiej opublikowano pracę poświęconą ocenie…