ChNS – czynniki ryzyka

Osiągnięty wiek rodziców a zgony mężczyzn w populacji ogólnej

A. Rosengren i wsp – Parental age and coronary disease in the general population J Intern Med 2002;251:258 Celem badaczy z Geteborga było określenie znaczenia wieku osiągniętego przez rodziców dla występowania zakończonych i niezakończonych zgonem incydentów wieńcowych, śmiertelności z przyczyn… Czytaj więcej

Stosowanie antybiotyków a ryzyko zawału w populacji ogólnej

Jose A. Luchsinger – Relation of antibiotic use to risk of myocardial infarction in the general population Am j Cardiol 2002; 89: 18 Doniesienia dotyczące związku zakażenia Chlamydia Pneumoniae z chorobą wieńcową (CAD) są niejednoznaczne, obecnie prowadzone są randomizowane badania… Czytaj więcej

Czynniki ryzyka chorób serca na świecie

Salim Yusuf i wsp. – Global burden of cardiovascular diseases. Part II: variations in cardiovascular disease by specific ethnic groups and geografic regions and prevention strategies. Circulation 2001;104:2855. Choroby serca i naczyń (CVD) należą do najczęstszych przyczyn zgonów na całym… Czytaj więcej