ChNS – czynniki ryzyka

Aktywność fizyczna w leczeniu otyłości – rola lekarza

Kyle J. McInnis, Barry A, Franklin, James M., Rippe – Counseling for physical activity in overweight and obese patients Am Fam Physician 2003;67:1249 Artykuł poglądowy American Family Physician poświęcono aktywności fizycznej. Ponad 60% dorosłych Amerykanów (97 milionów) cierpi na nadwagę… Czytaj więcej

Zakażenia a ryzyko miażdżycy-komentarz

Joseph B. Muhlestein, Jeffrey L. Anderson – Infectious serology and atherosclerosis. How burdensome is the risk? Circulation 2003;107:220 Uważa się, że miażdżyca stanowi następstwo aktywnego procesu zapalnego. Ze względu na bezpośredni związek czynników zakaźnych z zapaleniem, wiele badań poświęcono udziałowi… Czytaj więcej

Wpływ palenia papierosów na sztywność tętnic

A. Mahmud i J. Feely – Effect of smoking on arterial stiffness and pulse pressure amplification Hypertension 2003;41:183 Palenie papierosów jest jednym z głównych czynników ryzyka chorób o etiologii miażdżycowej, aczkolwiek dokładny mechanizm wpływu palenia na przyspieszenie rozwoju procesu miażdżycowego… Czytaj więcej

Wywiad rodzinny zawału serca jako czynnik ryzyka

J. Simon i H. Rosolowa – Family history – and independent risk factors for coronary heart disease, it is time to be practical Eur Heart J 2002;23:1637 W badaniu EUROASPIRE II potwierdzono, że lekarze rzadko oceniają wywiad rodzinny i podejmują… Czytaj więcej

Wpływ otyłości na rozwój miażdżycy u młodych mężczyzn

Henry C. McGill i wsp – Obesity accelerates the progression of coronary atherosclerosis in young men Circulation 2002;105:2712 Otyłość jest jednym z podstawowych czynników ryzyka rozwoju miażdżycy. Znaczenie otyłości i innych czynników ryzyka w rozwoju zmian miażdżycowych u osób młodych… Czytaj więcej