ChNS – czynniki ryzyka

Czy umiarkowane spożywanie alkoholu ma działanie kardioprotekcyjne? Kolejny głos w dyskusji – badanie kohorty blisko 2 milionów osób

Steven Bell i wsp. Association between clinically recorded alcohol consumption and initial presentation of 12 cardiovascular diseases: population based cohort study using linked health records. BMJ 2017;356:j909 (dostępny pełen tekst) Związek spożywania alkoholu z ryzykiem sercowo-naczyniowym (cardiovascular, CV) jest kwestią… Czytaj więcej

Duże zaburzene depresyjne i choroba afektywna dwubiegunowa przyśpieszają rozwój miażdżycy i chorób serca u młodzieży – stanowisko American Heart Association

Goldstein B, Carnethon M i wsp.  Major Depressive Disorder and Bipolar Disorder Predispose Youth to Accelerated Atherosclerosis and Early Cardiovascular Disease. A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation 2015; 132: 965-986   (dostępny pełen tekst) Związek depresji z ryzykiem… Czytaj więcej