ChNS – czynniki ryzyka

7 i 1/2 prostych wskaźników zdrowia. Karmienie piersią a ryzyko sercowo-naczyniowe kobiet w późniejszym życiu

Jacquelyn P. Kulinski. Life’s Simple 7 1/2 for Women. Circulation. 2020;141:501–503 (dostępny pełen tekst) Organizacja American Heart Association’s (AHA) na podstawie wyników licznych badań epidemiologicznych opracowała siedem miar określających w trójstopniowej skali (zły, pośredni, doskonały) stan zdrowia sercowo-naczyniowego (Life’s…

Badanie spirometryczne w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego

Anurag Agrawal. Developing “Vital Capacity” in Cardiovascular Risk Assessment. Circulation. 2019;140:1291–1292 (dostępny pełen tekst) W ostatnich latach duże zainteresowanie wzbudzają metody spersonalizowanej oceny ryzyka sercowo-naczyniowego przy użyciu najnowszych osiągnięć wiedzy z zakresu biologii systemowej (genomika, proteomika i metabolomika) czy sztucznej…

Ryzyko sercowo-naczyniowe u kobiet w wieku postmenopauzalnym – czy tkanka tłuszczowa może mieć wpływ protekcyjny?

Guo-Chong Chen i wsp. Association between regional body fat and cardiovascular disease risk among postmenopausal women with normal body mass index. Eur Heart J 2019 online Pomimo szerokiego zastosowania w praktyce medycznej, wskaźnik masy ciała (body mass index, BMI)  ma…