Psychiatria i Neurologia

Gdzie leży prawda? Infodemia w epoce pandemii

Redakcja the Lancet, The truth is out there, somewhere. Lancet 2020 online (dostępny pełen tekst) Pandemii COVID-19 towarzyszy tzw. infodemia –  zalew różnych informacji, niekoniecznie prawdziwych, rozprzestrzeniających się „wirusowo”. WHO zdefiniowała to zjawisko jako “szybkie rozprzestrzenianie informacji różnych rodzajów, z…

Czego “nienawidzą” amerykańscy lekarze różnych specjalności

Laurie Scudder. What Docs Hate: Every Specialty Has Its Thing. Medscape W serwisie Medscape opublikowano artykuł na podstawie dyskusji na Twitterze dotyczącej tytułowego zagadnienia. Lekarze różnych specjalności wymieniali: Dermatolodzy – słońce Pediatrzy – trampoliny Laryngolodzy – patyczki do uszu Neurochirurdzy…

Ile kroków dziennie dla redukcji ryzyka sercowo-naczyniowego?

A.Z. Lacroix i wsp.  Steps-per-day And Cardiovascular Disease Mortality In Older Women: The OPACH Study. Circulation. 2020;141:A30 Podczas kongresu Epidemiology and Prevention/Lifestyle and Cardiometabolic Health zaprezentowano wyniki badania OPACH (Objective Physical Activity and Cardiovascular Health) dotyczącego wysiłku fizycznego u kobiet…