Psychiatria i Neurologia

Ryzyko samobójstwa w próbach lekowych z użyciem placebo w przebiegu depresji

Jitschak G. Storosum i wsp. – Suicide risk in placebo-controlled studies of major depression. Am J Psychiatry 2001;158:1271. Celem pracy było sprawdzenie, czy zagrożenie próbą samobójczą w przebiegu prób lekowych z użyciem placebo w przebiegu tzw. “dużej depresji” (wg. DSM…