Psychiatria i Neurologia

Pozorne korzyści zdrowotne picia wina?

Erik L. Mortensen i wsp. – Better psychological functioning and higher social status may largely explain the apparent health benefits of wine Arch Intern Med 2001; 161:1844 Upowszechnił się pogląd o korzyściach zdrowotnych wynikających z picia wina. Badania sugerują, że… Czytaj więcej