Psychiatria i Neurologia

Rozróżnienie między zaburzeniem osobowości a chorobą umysłową

R.E.Kendell. – The distinction between personality disorder and mental illness. Brit J Psychiatr 2002;180:110. Autor rozważa różnice między zaburzeniem osobowości a chorobą umysłową. Czyni to w związku z propozycją brytyjskiego rządu, aby prewencyjnie izolować osoby z niebezpiecznymi, poważnymi zaburzeniami osobowości.… Czytaj więcej

Kliniczne wyznaczniki depresji po zawale serca

Jacqueline j. M. H. Strik i wsp – Clinical Correlates of Depression Following Myocardial Infarction Int J Psychiatry Med; 31 :3 Depresja po zawale serca zwiększa śmiertelność, zwłaszcza podczas pierwszych 18 miesięcy od incydentu. Z tego powodu istotna jest identyfikacja… Czytaj więcej

„Graniczne” zaburzenia osobowości są zbyt rzadko rozpoznawane przez lekarzy pierwszego kontaktu

Raz Gross i wsp. – Borderline personality disorder in primary care. Arch Intern Med 2002;162:53. Graniczne zaburzenia osobowości (borderline personality disorder) to przewlekłe zaburzenia psychiczne, charakteryzujące się zwiększoną impulsywnością, labilnością emocjonalną, nietrwałością relacji interpersonalnych oraz zachowaniami samobójczymi. Częstość występowania tego… Czytaj więcej

Uraz głowy jest czynnikiem ryzyka depresji

Tracey Holsinger i wsp. – Head injury in early adulthood and the lifetime risk of depression. Arch Gen Psychiatry 2002;59:17. Wykazano, że objawy depresyjne mogą być wczesnym powikłaniem urazu głowy. Z kolei, niewiele wiadomo na temat odległego ryzyka depresji u… Czytaj więcej

Nienaturalne przyczyny zgonu u osób z zaburzeniami psychicznymi

Urara Hiroeh i wsp. – Death by homicide, suicide, and other unnatural causes in people with mental illness: a population-based study. Lancet 2001;358:2110. Wyniki dotychczasowych badań wskazują na znamiennie większą częstość samobójstw u osób z zaburzeniami psychicznymi w porównaniu z… Czytaj więcej

Objawy depresji i lęku zwiększają ryzyko udaru

Margaret May i wsp – Does psychological distress predict the risk of ischemic stroke and transient ischemic attack? The Caerphilly Study Stroke 2002; 33: 7 Zaburzenia psychiczne są częste po udarze, niewiele natomiast wiadomo o ich roli w jego etiologii,… Czytaj więcej