Onkologia

Otyłość zwiększa śmiertelność z powodu nowotworów złośliwych

Hans-Olov Adami i Dimitrios Trichopoulos – Obesity and mortality from cancer NEJM 2003;348:1623 Dane z doświadczeń na modelach zwierzęcych wskazują, że zmniejszenie kaloryczności diety (do 60% wartości wyjściowych) prowadzi do redukcji zapadalności na nowotwory złośliwe. Podobny wydźwięk mają badania przeprowadzone…

Wpływ diety na ryzyko choroby nowotworowej

Timothy J. Key i wsp – The effect of diet on risk of cancer Lancet 2002;360:861 Uważa się, że czynniki dietetyczne mają udział w 30% przypadków nowotworów w krajach rozwiniętych. Dieta jest drugą po paleniu papierosów przyczyną powstawania nowotworów, której…

Współczynnik umieralności z powodu nowotworów w USA w latach 1990-1998

P. Gargiulio i wsp – Recent trends in mortality rates for four major cancers, by sex and race/ethnicity – United States, 1990-1998 JAMA 2002;287:1391 Centers for Disease Control and Prevention poddało analizie tendencje współczynnika umieralności (definiowanego jako ilość zgonów na…

Nadciśnienie tętnicze a ryzyko chorób nowotworowych: aktualny stan wiedzy

Klaus O. Stumpe – Hypertension and the risk of cancer: is there new evidence? Journal of Hypertension 2002;20:565 Artykuł Klausa Stumpe jest komentarzem do pracy Lee i wsp., którzy w oparciu o prospektywną obserwację 450 tys. Koreańczyków wykazali, że nadciśnienie…

Ryzyko choroby nowotworowej u pacjentów leczonych z powodu nadciśnienia

Lars H. Lindholm i wsp. – Relation between drug treatment and cancer in hypertensives in the Swedish Trial in Old Patients with Hypertension 2: a 5-year, prospective, randomized, controlled trial Lancet 2001; 358: 539. W sierpniowym numerze The Lancet autorzy…