Nadciśnienie

Nadciśnienie – listopad 2002

W dniu 17 grudnia 2002 zostaną przedstawione wyniki badania ALLHAT – największej próby klinicznej dotyczącej skuteczności terapii hipotensyjnej prowadzonej przy użyciu leków hipotensyjnych z różnych grup. Część danych uzyskanych w trakcie tego badania została przedstawiona w trakcie ostatniego kongresu American… Czytaj więcej

Pierwotna prewencja nadciśnienia tętniczego

P. Whelton i wsp – Primary prevention of hypertension – Clinical and public health advisory from the National High Blood Pressure Education Program JAMA 2002;288:1882 W artykule przedstawiono wytyczne dotyczące pierwotnej prewencji nadciśnienia tętniczego opracowane przez zespół koordynujący prace The… Czytaj więcej

Wpływ peryndoprylu na poprawę funkcji śródbłonka w cukrzycy

Akira Ito i wsp – Angiotensin-converting enzyme activity is involved in the mechanism of increased endogenous nitric oxide synthase inhibitor in patients with type 2 diabetes mellitus Circ J 2002;66:811 Asymetryczna forma dimetyloargininy (ADMA) jest jednym z endogennych inhibiotrów syntazy… Czytaj więcej

Wspólne choroby w małżeństwie

Julia Hippisley-Cox i wsp – Married couples` risk of same disease: cross sectional study BMJ 2002;325:636 Z wcześniejszych badań wiadomo, że osoby, których małżonkowie mają nadciśnienie tętnicze, są obciążone podwyższonym ryzykiem wystąpienia tej choroby. Analogiczne wnioski pochodzą z prac nad… Czytaj więcej