Nadciśnienie

Leki hipotensyjne wieczorem?

Hermida RC i wsp. Bedtime hypertension treatment improves cardiovascular risk reduction: the Hygia Chronotherapy Trial. Eur Heart J. 2019 online (dostępny pełen tekst) The Hygia Chronotherapy Trial, conducted within the clinical primary care setting, was designed to test whether bedtime… Czytaj więcej

Przedwczesne urodzenie się a choroby przewlekłe w dorosłości – dane ponad 2,5 mln osób ze Szwecji

Casey Crump i wsp. Prevalence of Survival Without Major Comorbidities Among Adults Born Prematurely. JAMA. 2019;322(16):1580-1588 Przedwczesne urodzenie się jest związane ze zwiększonym  ryzykiem zaburzeń kardiometabolicznych, oddechowych  i neuropsychiatrycznych w okresie dorosłości. W JAMA opublikowano pracę oceniającą częstość przeżycia bez… Czytaj więcej