Kardiologia

Kardiologia – maj 2002

Do najważniejszych wydarzeń kardiologicznych maja tego roku należy zaliczyć ogłoszenie na Kongresie Kardiologii Interwencyjnej w Paryżu, kolejnych obserwacji z zastosowaniem stentów wieńcowych, pokrytych rapamycyną (badanie RAVEL i SIRIUS), które potwierdzają ich skuteczność w zapobieganiu restenozie. Przypomnę, że restenoza w stencie… Czytaj więcej

Koncepcja stabilizacji blaszki miażdżycowej

John A. Ambrose i Eulogio E. Martinez – A new paradigm for plaque stabilization Circulation 2002;105:2000 Przyjęta na początku lat 90-tych koncepcja stabilizacji blaszki miażdżycowej tłumaczyła zmniejszenie powikłań wieńcowych w czasie leczenia statynami, bez istotnej regresji miażdżycy w tętnicach. Na… Czytaj więcej

Badania przesiewowe w rodzinie osoby z wczesną chorobą wieńcową

Gilbert R. Thompson – Screening relatives of patients with premature coronary artery disease Heart 2002;87:390 Rodzinne występowanie czynników ryzyka choroby wieńcowej skłania do wprowadzenia badań przesiewowych krewnych osób z wczesnym rozpoznaniem choroby wieńcowej (dla mężczyzn poniżej 55 lat, dla kobiet… Czytaj więcej