Kardiologia

Kardiologia, lipiec 2021

Wraz ze wzrostem liczby wypijanych filiżanek kawy dziennie zmniejsza się ryzyko arytmii serca. To wniosek z najczęściej komentowanego w mediach badania tego miesiąca (Kim E-J, et al. Coffee Consumption and Incident Tachyarrhythmias: Reported Behavior, Mendelian Randomization, and Their Interactions. JAMA…

Kardiologia, maj 2021

Na tegorocznym wirtualnym kongresie American College of Cardiology (ACC) przedstawiono wiele interesujących badań klinicznych, których wyniki będą miały wpływ na przyszłe wytyczne i codzienną praktykę. W badaniu TALOS-AMI wykazano, że u chorych ze świeżym zawałem serca leczonych PCI można już…

Kardiologia, kwiecień 2021

Kolejna edycja, tym razem piąta badania EUROASPIRE V, potwierdziła wcześniejsze obserwacje niskiej skuteczności w zakresie modyfikacji stylu życia, kontroli ciśnienia tętniczego, stężenia cholesterolu i cukrzycy u pacjentów wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego w Europie (Kotseva K, et al. Primary prevention efforts are…

ACC 2021: umiarkowane spożycie alkoholu a ryzyko sercowo-naczyniowe – czy redukcja stresu jest czynnikiem pośredniczącym? Nowe badanie

Kenechukwu Mezue i wsp. ALCOHOL’S BENEFICIAL EFFECT ON CARDIOVASCULAR DISEASE IS PARTIALLY MEDIATED THROUGH MODULATION OF STRESS-ASSOCIATED BRAIN ACTIVITY. ACC 2021 Annual Scientific Session: Abstract 912-08. Ewentualne korzyści umiarkowanego spożywania alkoholu w odniesieniu do zdrowia sercowo-naczyniowego są przedmiotem debat,…