Farmacja

Cytochrom P 450 a metabolizm leków hipotensyjnych

David A. Flockhart i Jose E. Tanus-Santos – Implications of cytochrome P450 interactions when prescribing medication for hypertension Arch Intern Med 2002;162:405 W codziennej praktyce lekarskiej bardzo często konieczne jest zapisywanie chorym wielu leków. Zwłaszcza chorzy z nadciśnieniem tętniczym zmuszeni… Czytaj więcej

Niewłaściwe stosowanie leków u osób starszych

Claudine Laurier, Yola Moride i Wendy A. Kennedy. – Health survey data on potentially inappropriate geriatric drug use. Ann Pharmacother 2002;36:404. Leczenie farmakologiczne stanowi podstawowy element opieki zdrowotnej, zwłaszcza u pacjentóww starszym wieku. Wg danych z 1999 roku w prowincji… Czytaj więcej

Stosowanie antybiotyków a ryzyko zawału w populacji ogólnej

Jose A. Luchsinger – Relation of antibiotic use to risk of myocardial infarction in the general population Am j Cardiol 2002; 89: 18 Doniesienia dotyczące związku zakażenia Chlamydia Pneumoniae z chorobą wieńcową (CAD) są niejednoznaczne, obecnie prowadzone są randomizowane badania… Czytaj więcej

Porównanie peryndoprylu i kaptoprylu w świeżym zawale serca

Chu-Pak Lau i wsp. – Comparison of perindopril versus captopril for treatment of acute myocardial infarction. Am J Cardiol 2002;89:150. Inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę (ACE) zmniejszają śmiertelność u chorych ze świeżym zawałem serca. Problemem może okazać się jednak, występująca nawet… Czytaj więcej

Nieswoiste działania niepożądane leków i zjawisko nocebo

Arthur J. Barsky i wsp. – Nonspecific medication side effects and the nocebo phenomenon. JAMA 2002;287:622. Niektóre osoby stosujące leki skarżą się na działania niepożądane, które nie są następstwem działania farmakologicznego substancji czynnej, zawartej w przyjmowanych przez nie preparatach. Przyczyny… Czytaj więcej

Biegunka związana z antybiotykoterapią

John G. Bartlett – Antibiotic-associated diarrhea. NEJM 2002;346:334. Biegunkę poantybiotykową rozpoznaje się u osób stosujących antybiotyki, pod nieobecność innych, prawdopodobnych przyczyn występowania tego objawu. Jest szczególnie częsta u chorych stosujących amoksycylinę z kwasem klawulanowym (10-25%), ampicylinę (5-10%), cefoksym (15-20%) ale… Czytaj więcej

Badanie HOPE – ocena ciśnienia w 24-godzinnym monitorowaniu

Per Svensson; Ulf de Faire; Peter Sleight; Salim Yusuf; Jan Östergren – Comparative Effects of Ramipril on Ambulatory and Office Blood Pressures A HOPE Substudy W badaniu HOPE stosowanie inhibitora ACE, ramiprylu, statystycznie wiązało się ze zmniejszeniem chorobowości i śmiertelności… Czytaj więcej