Diabetologia

Przedwczesne urodzenie się a choroby przewlekłe w dorosłości – dane ponad 2,5 mln osób ze Szwecji

Casey Crump i wsp. Prevalence of Survival Without Major Comorbidities Among Adults Born Prematurely. JAMA. 2019;322(16):1580-1588 Przedwczesne urodzenie się jest związane ze zwiększonym  ryzykiem zaburzeń kardiometabolicznych, oddechowych  i neuropsychiatrycznych w okresie dorosłości. W JAMA opublikowano pracę oceniającą częstość przeżycia bez… Czytaj więcej