Choroby Żył

Nowe wytyczne aktywności fizycznej – komentarz w JAMA

Brett P. Giroir,  Don Wright. Physical Activity Guidelines for Health and Prosperity in the United States. JAMA online (dostępny pełen tekst) Autorzy komentarza zwracają uwagę, że niedostateczna aktywność fizyczna jest odpowiedzialna za 10% przedwczesnych zgonów w USA i bezpośrednie koszty…

Nowe wytyczne aktywności fizycznej – uwagi praktyczne

Paul D. Thompson,  Thijs M. H. Eijsvogels. New Physical Activity Guidelines. A Call to Activity for Clinicians and Patients. JAMA online (dostępny pełen tekst) Autorzy edytorialu podkreślają, że: największa względna korzyść zdrowotna jest osiągana przy zmianie wcześniejszego zupełnego braku aktywności…

Przewlekła choroba żylna – kompendium wiedzy

Sashadri Raju i Peter Neglen – Chronic venous insufficiency and varicose veins LINK: N Engl J Med 2009;360:2319 W dziale „Praktyka kliniczna” New England Journal of Medicine opublikowano obszerną charakterystykę przewlekłej choroby żylnej i żylakowatości. Co ciekawe i warte podkreślenia,…