Choroby układu oddechowego

Wydolność krążeniowo-oddechowa – definicja, znaczenie prognostyczne, jak oszacować (u pacjenta lub u siebie)

Loprinzi PD. Estimated Cardiorespiratory Fitness Assessment as a Patient Vital Sign. Mayo Clin Proc. 2018 Jul;93(7):821-823 (dostępny pełen tekst) Najbardziej obiektywnym miernikiem wydolności krążeniowo-oddechowej (cardiorespiratory fitness, CRF)  jest maksymalne pobieranie tlenu (tzw. pułap tlenowy). Określa ono maksymalną ilość tlenu, jaką… Czytaj więcej

Badania przesiewowe w POChP – wytyczne GOLD 2017

Valerie G. Pres i wsp. Screening for Chronic Obstructive Pulmonary Disease. JAMA. 2017;318(17):1702-1703 (dostępny pełen tekst) W JAMA omówiono najnowsze wytyczne Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) dotyczące badań przesiewowych w kierunku przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). POChP… Czytaj więcej