Choroby układu oddechowego

Zagrożenie pandemią grypy – dziś a sto lat temu

Rebecca Voelker. Vulnerability to Pandemic Flu Could Be Greater Today Than a Century Ago. JAMA. Published online (dostępny pełen tekst) I would say thatwe are much more vulnerable today to a catastrophic influenza pandemic than we were in 1918. That… Czytaj więcej

Wydolność krążeniowo-oddechowa – definicja, znaczenie prognostyczne, jak oszacować (u pacjenta lub u siebie)

Loprinzi PD. Estimated Cardiorespiratory Fitness Assessment as a Patient Vital Sign. Mayo Clin Proc. 2018 Jul;93(7):821-823 (dostępny pełen tekst) Najbardziej obiektywnym miernikiem wydolności krążeniowo-oddechowej (cardiorespiratory fitness, CRF)  jest maksymalne pobieranie tlenu (tzw. pułap tlenowy). Określa ono maksymalną ilość tlenu, jaką… Czytaj więcej