Choroby układu oddechowego

Warianty wirusa SARS-CoV-2 a szczepionki – co wiemy?

Rita Rubin. COVID-19 Vaccines vs Variants—Determining How Much Immunity Is Enough. JAMA2021 . Published online Podsumowanie aktualnej wiedzy porusza następujące kwestie: – wirus SARS-CoV-2 mutuje, nawet jeśli obecnie nie stwarza to bezpośredniego zagrożenia, można spodziewać się powstania wariantu, wobec którego…