Podsumowania miesiąca

Nadciśnienie – maj 2002

Badanie LIFE (Losartan Intervention For Endpoint reduction) opublikowane w numerze pisma Lancet z dnia 23 marca br uważa się za pierwsze badanie, które wykazało różnice w skuteczności leków hipotensyjnych. Autorzy badania opisali zmniejszenie ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych w grupie chorych z… Czytaj więcej

Kardiologia – maj 2002

Do najważniejszych wydarzeń kardiologicznych maja tego roku należy zaliczyć ogłoszenie na Kongresie Kardiologii Interwencyjnej w Paryżu, kolejnych obserwacji z zastosowaniem stentów wieńcowych, pokrytych rapamycyną (badanie RAVEL i SIRIUS), które potwierdzają ich skuteczność w zapobieganiu restenozie. Przypomnę, że restenoza w stencie… Czytaj więcej

Diabetologia – maj 2002

W maju na szczególną uwagę zasługują następujące opublikowane doniesienia: I. C.G. Parkin, M.S.N. Brooks: Is postprandial glucose control important? Is it practical in primary care settings? (Clinical Diabetes, 2002, 20, 71-76). II. Adler A. I wsp. : UKPDS 59: Hyperglycemia… Czytaj więcej

Diabetologia – kwiecień 2002

W kwietniu na szczególną uwagę zasługują trzy opublikowane doniesienia: a. The prevention or delay of type 2 diabetes – ADA i NIDDKD, Diabetes Care, 2002, 25, 742-749. b. S. I. McFarlane i wsp.: Control of cardiovascular risk factor in patients… Czytaj więcej