Podsumowania miesiąca

Psychiatria – czerwiec 2012

Jedna z ważniejszych publikacji na temat depresji w czerwcu 2002 ukazała się w czasopiśmie nie psychiatrycznym, a internistycznym (Annals of Internal Medicine, 2002, 136, 760) i dotyczy przydatności prowadzenia badań przesiewowych w kierunku depresji u pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej. Organizacją… Czytaj więcej

Kardiologia – czerwiec 2002

Czy czynniki ryzyka choroby wieńcowej mają taki sam wpływ na indywidualne zsumowane względne ryzyko jak i na ryzyko populacyjne ? W efekcie czy wszyscy objęci profilaktyką korzystają z niej w równym stopniu? Odpowiedzi na te niezwykle ważne pytania poszukują w… Czytaj więcej

Nadciśnienie – czerwiec 2002

Od kilkunastu lat sugeruje się, że aldosteron może mieć działanie wykraczające poza regulację gospodarki wodno-elektrolitowej. Wyniki badań grupy Webera prowadzonych w ostatnich kilkunastu latach wskazują, że hormon ten może stanowić istotny składnik układu renina-angiotensyna nasilający powstawanie tkanki łącznej. Sugeruje się,… Czytaj więcej

Diabetologia – czerwiec 2002

W czerwcu na szczególną uwagę zasługują następujące opublikowane doniesienia: 1. P. J. Park i wsp.: The performance of a risk score in predicting undiagnosed hyperglycemia, Diabetes Care, 2002, 25, 984-988. 2. David Edelman i wsp.: Impact of diabetes screening on… Czytaj więcej

Nadciśnienie – maj 2002

Badanie LIFE (Losartan Intervention For Endpoint reduction) opublikowane w numerze pisma Lancet z dnia 23 marca br uważa się za pierwsze badanie, które wykazało różnice w skuteczności leków hipotensyjnych. Autorzy badania opisali zmniejszenie ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych w grupie chorych z… Czytaj więcej

Kardiologia – maj 2002

Do najważniejszych wydarzeń kardiologicznych maja tego roku należy zaliczyć ogłoszenie na Kongresie Kardiologii Interwencyjnej w Paryżu, kolejnych obserwacji z zastosowaniem stentów wieńcowych, pokrytych rapamycyną (badanie RAVEL i SIRIUS), które potwierdzają ich skuteczność w zapobieganiu restenozie. Przypomnę, że restenoza w stencie… Czytaj więcej

Diabetologia – maj 2002

W maju na szczególną uwagę zasługują następujące opublikowane doniesienia: I. C.G. Parkin, M.S.N. Brooks: Is postprandial glucose control important? Is it practical in primary care settings? (Clinical Diabetes, 2002, 20, 71-76). II. Adler A. I wsp. : UKPDS 59: Hyperglycemia… Czytaj więcej

Diabetologia – kwiecień 2002

W kwietniu na szczególną uwagę zasługują trzy opublikowane doniesienia: a. The prevention or delay of type 2 diabetes – ADA i NIDDKD, Diabetes Care, 2002, 25, 742-749. b. S. I. McFarlane i wsp.: Control of cardiovascular risk factor in patients… Czytaj więcej