Podsumowania miesiąca

Kardiologia – sierpień 2002

Sierpniowy przegląd publikacji zamieszczonych na stronie internetowej SERVIER, chciałbym zacząć od artykułów dotyczących znaczenia peptydu natriuretycznego B (BNP) w diagnostyce ostrej niewydolności serca. W interesującej pracy Maisela i wsp. (Rapid measurement of B-type natriuretic peptide in the emergency diagnosis of… Czytaj więcej

Diabetologia – sierpień 2002

W sierpniu na szczególną uwagę zasługują następujące opublikowane doniesienia: 1. Batty i wsp.: „Physical activity and cause-specific mortality in men with type 2 diabetes/impaired glucose tolerance: evidence from Whitehall study” , Diabetic Medicine 2002;19:580-588. 2. Colagiuri S. i wsp.: „Are… Czytaj więcej

Psychiatria – lipiec 2002

Przegląd publikacji na temat depresji Szereg publikacji lipca 2002 podkreśla znaczenie medyczne i społeczne zaburzeń depresyjnych. Ostatni raport Światowej Organizacji Zdrowia z roku 2001 wymienia zaburzenia depresyjne jako czwartą wśród wszystkich chorób przyczynę ograniczenia zdolności do pracy, mierzoną za pomocą… Czytaj więcej

Kardiologia – lipiec 2002

Komentarz Przegląd publikacji – lipiec 2002 Lipcowy przegląd publikacji zamieszczonych na stronie internetowej SERVIER, chciałbym zacząć od niezwykle ciekawego i kontrowersyjnego artykułu Law i Walda (Law MR, Wald NJ. Risk factor threshold: their existence under scrutiny. Br Med J 2002;324:1570-6).… Czytaj więcej

Nadciśnienie – lipiec 2002

Ciśnienie tętnicze człowieka zmienia się nie tylko pod wpływem różnych aktywności takich jak wysiłek fizyczny lub umysłowy, czy stres psychiczny ale posiada także własny wewnętrzny rytm. W warunkach prawidłowych, w czasie snu ciśnienie tętnicze, zarówno jego wartość skurczowa, jak i… Czytaj więcej

Diabetologia – lipiec 2002

W lipcu na szczególną uwagę zasługują następujące opublikowane doniesienia: 1. A. Marcus: Outpatient technologies for the treatment and prevention of diabetes. Diabetes Spectrum, 2002, 15, 78-80. 2. Annaswamy Raji i wsp.: A randomized trial comparing intensive and passive eucation in… Czytaj więcej

Psychiatria – czerwiec 2012

Jedna z ważniejszych publikacji na temat depresji w czerwcu 2002 ukazała się w czasopiśmie nie psychiatrycznym, a internistycznym (Annals of Internal Medicine, 2002, 136, 760) i dotyczy przydatności prowadzenia badań przesiewowych w kierunku depresji u pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej. Organizacją… Czytaj więcej

Kardiologia – czerwiec 2002

Czy czynniki ryzyka choroby wieńcowej mają taki sam wpływ na indywidualne zsumowane względne ryzyko jak i na ryzyko populacyjne ? W efekcie czy wszyscy objęci profilaktyką korzystają z niej w równym stopniu? Odpowiedzi na te niezwykle ważne pytania poszukują w… Czytaj więcej

Nadciśnienie – czerwiec 2002

Od kilkunastu lat sugeruje się, że aldosteron może mieć działanie wykraczające poza regulację gospodarki wodno-elektrolitowej. Wyniki badań grupy Webera prowadzonych w ostatnich kilkunastu latach wskazują, że hormon ten może stanowić istotny składnik układu renina-angiotensyna nasilający powstawanie tkanki łącznej. Sugeruje się,… Czytaj więcej

Diabetologia – czerwiec 2002

W czerwcu na szczególną uwagę zasługują następujące opublikowane doniesienia: 1. P. J. Park i wsp.: The performance of a risk score in predicting undiagnosed hyperglycemia, Diabetes Care, 2002, 25, 984-988. 2. David Edelman i wsp.: Impact of diabetes screening on… Czytaj więcej