Podsumowania miesiąca

Kardiologia, luty 2020

Rozprzestrzenianie się COVID-19 wymaga zwrócenia uwagi na doraźne i odległe skutki infekcji u pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi.  Dotychczasowe obserwacje wskazują na gorszy przebieg kliniczny i rokowanie pacjentów z wywiadem kardiologicznym, u których doszło do infekcji COVID-19 (Zunyou Wu, at al.…

Kardiologia, styczeń 2020

Choroba wieńcowa i wiek okazała się silniejszym niż POCHP czynnikiem ryzyka zgonu pacjentów z potwierdzonym zakażeniem wirusem COVID-19 (Lancet, DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30566-3). Wprawdzie badanie zostało opublikowane w marcu, ale dane były zbierane w styczniu. Mowa o retrospektywnym badaniu kohortowym przeprowadzonym…

Kardiologia, grudzień 2020 – podsumowanie 2019 r.

W 2019 roku przeprowadzono wiele badań, które zasługują na wyróżnienie. Które z nich powinny się znaleźć w pierwszej dziesiątce? Wybór nie należy do łatwych. Poniżej najlepsi z najlepszych wymieniani w różnych rankingach.  ISCHEMIA – optymalne leczenie zachowawcze jest tak samo…

Kardiologia, listopad 2019

Nareszcie znamy od dawna oczekiwane wyniki badania ISCHEMIA, jak dotychczas największego badania porównującego skuteczność leczenia zachowawczego z inwazyjnym u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową (Hochman JS. International Study of Comparative Health Effectiveness With Medical and Invasive Approaches: primary report of…

Kardiologia, październik 2019

Czy implantowany rejestrator zmian odcinka ST ekg skraca opóźnienie przedszpitalne w przypadku ostrego incydentu wieńcowego u pacjentów z wysokim ryzykiem zawału serca? ANGELMED GUARDIAN to wszczepialne urządzenie (podobne do stymulatora), służące do ciągłego monitorowania ekg pacjenta. W przypadku zarejestrowania zmian…

Kardiologia, wrzesień 2019

Tradycyjnie najważniejszym wydarzeniem kardiologicznym we wrześniu był Europejski Kongres Kardiologiczny w Paryżu. Podczas tegorocznego Kongresu ogłoszono pięć nowych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC): przewlekłe zespoły wieńcowe, postępowanie w częstoskurczach nadkomorowych, postępowanie w ostrej zatorowości płucnej, postępowanie w cukrzycy i stanie…

Kardiologia, sierpień 2019

20 sierpnia 2019 r. Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła rozszerzenie wskazań do przezskórnych zabiegów wszczepienia zastawki aortalnej (TAVR) na pacjentów z ciężką stenozą aortalną i niskim ryzykiem operacji kardiochirurgicznej (SAVR). Historyczna chwila. Rozszerzenie wskazań nastąpiło na podstawie wyników…

Kardiologia, lipiec 2019

Beta-adrenolityk (BB) u pacjenta po zawale serca – na zawsze, na 3 lata, na rok? U pacjentów w starszym wieku (65+), bez nawrotów niedokrwienia w ciągu 3 lat po zawale serca można odstawić leczenie BB. To wniosek z amerykańskiego badania…

Kardiologia, czerwiec 2019

Trzy interwencje w zakresie prewencji chorób sercowo-naczyniowych obejmujące skuteczne leczenie, co najmniej 70% ogółu pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, redukcja spożycia ilości soli o 30% i eliminacja spożycia sztucznych kwasów tłuszczowych trans mogą przyczynić się do opóźnienia zgonu 94 mln osób…

Kardiologia, maj 2019

Mamy nowy, prosty kalkulator oceny 10-letniego ryzyka wystąpienia niewydolności serca PCP-HF (Pooled Cohort Equations to Prevent HF) (Khan SS, et al. 10-Year Risk Equations for Incident Heart Failure in the General Population. 2019;73:19, May 2019, DOI: 10.1016/j.jacc.2019.02.057). Skala PCP-HF…