Podsumowania miesiąca

Kardiologia, marzec 2019

Na tegorocznym kongresie American College of Cardiology w Nowym Orleanie przedstawiono wyniki badań klinicznych, które będą miały istotny wpływ na wytyczne i naszą codzienną praktykę. Najwięcej komentarzy wywołały badania PARTNER 3 i EVOLUT LOW RISK, w których porównywano przezcewnikową (TAVR)… Czytaj więcej

Kardiologia, luty 2019

Jakie nieinwazyjne badanie wybrać do oceny niedokrwienia mięśnia sercowego u pacjenta z cukrzycą i podejrzeniem choroby wieńcowej ? Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa, czynnościowe badanie obrazowe czy tomografię komputerową tętnic wieńcowych (CTCA)? W codziennej praktyce nasz wybór podyktowany jest dostępnością tych badań,… Czytaj więcej

Kardiologia, styczeń 2019

Bezsenność od dawna kojarzona jest z większym ryzykiem sercowo-naczyniowym. W ostatnich latach ukazało się kilka dużych badań obserwacyjnych, w których stwierdzono wzrost częstości występowania zawałów serca i udarów mózgu u osób z czasem trwania snu poniżej 6 godzin w porównaniu… Czytaj więcej

Kardiologia, listopad 2018

REDUCE-IT, to najczęściej cytowane badanie w miesiącu listopadzie i prawdopodobnie w całym 2018 roku. Wyniki badania zostały ogłoszone na tegorocznym Kongresie AHA i jednocześnie opublikowane w NEJM (Bhatt DL, et al. Cardiovascular Risk Reduction with Icosapent Ethyl for Hypertriglyceridemia. NEJM Czytaj więcej

Kardiologia, październik 2018

W Europie rośnie liczba i skuteczność zabiegów przezskórnego udrożnienia przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych (CTO)  (Konstantinidis NV, et al. Temporal trends in chronic total occlusion interventions in Europe: 17,626 procedures from the European Registry of Chronic Total Occlusion. Circ Cardiovasc Interv. Czytaj więcej

Kardiologia, wrzesień 2018

Optymalna wartość ciśnienia tętniczego u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i migotaniem przedsionków (AF) pozostaje nieznana. Zarówno wytyczne europejskie z 2018 roku jak i amerykańskie z 2017 roku nie podają docelowych wartości ciśnienia tętniczego w tej grupie pacjentów ze względu na… Czytaj więcej

Kardiologia, sierpień 2018

Tradycyjnie najważniejszym wydarzeniem kardiologicznym w sierpniu był Europejski Kongres Kardiologiczny w Monachium. Podczas tegorocznego Kongresu ogłoszono cztery nowe wytyczne ESC dotyczące: nadciśnienia tętniczego, rewaskularyzacji mięśnia sercowego, uniwersalnej definicji zawału serca i postępowania w chorobach sercowo-naczyniowych w ciąży. Co nowego znalazło… Czytaj więcej

Kardiologia, lipiec 2018

Adrenalina czy noradrenalina we wstrząsie kardiogennym w przebiegu zawału serca? Na to ważne pytanie brak jednoznacznej odpowiedzi w aktualnych wytycznych Europejskiego jak i Amerykańskich Towarzystw Kardiologicznych. Dlatego z dużym zainteresowaniem spotkało się badanie Levy i wsp., które ukazało się na… Czytaj więcej

Kardiologia, czerwiec 2018

Chorzy ze świeżym zawałem serca stanowią zróżnicowaną grupę pod względem przyczyny prowadzącej do zawału. Dlatego przed ponad 10 laty w uniwersalnej klasyfikacji zawału serca wprowadzono 5 jego podtypów, w tym zawał typu 2. Zgodnie z przyjętą definicją zawał typu 2… Czytaj więcej