Podsumowania miesiąca

Kardiologia, listopad 2020 – kongres AHA

W listopadzie odbył się zdalnie kongres Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Przedstawiono na nim wiele interesujących badań klinicznych, których wyniki będą miały wpływ na nowe wytyczne i codzienną praktykę kliniczną. Należy do nich zaliczyć: GALACTIC-HF, AFFIRM-AHF, ALPHEUS, SAMSON, STRENGTH, OMEMI, VITAL Rhythm…

Kardiologia, czerwiec 2021

Komentarz miesiąca, czerwiec 2021 r. U pacjentów z niewydolnością serca (HF) stwierdza się większą częstość  występowania nowotworów w porównaniu do osób bez HF (Roderburg C, et al. Heart failure is associated with an increased incidence of cancer diagnoses. ESC Heart…

Kardiologia, październik 2020

Kolejne badanie wskazuje na częste występowanie uszkodzenia mięśnia sercowego u pacjentów hospitalizowanych z powodu Covid-19 (Giustino GE, et al. Characterization of Myocardial Injury in Patients With COVID-19. J Am Coll Cardiol 2020 Oct, 76;18:2043). Autorzy publikacji objęli badaniem 305 chorych.…

Kardiologia, wrzesień 2020

80-latkowie są zwykle wykluczani z badań klinicznych. Czy 80-latkowie ze świeżym zawałem serca bez uniesienia ST (NSTEMI) leczeni inwazyjnie mają lepsze rokowanie niż pacjenci leczeni zachowawczo? Do badania SENIOR-NSTEMI włączono 1500 pacjentów z 5 ośrodków kardiologicznych z Wielkiej Brytanii (Kaura…

Kardiologia, sierpień 2020

Na przełomie sierpnia i września w Amsterdamie odbył się tegoroczny Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) – najważniejsze wydarzenie kardiologiczne roku. Tym razem ze względu na pandemię COVID-19 w formule online. Kongres składał się z ponad 500 sesji naukowych i dydaktycznych…

Kardiologia, lipiec 2020

Podczas pandemii COVID-19 liczba badań diagnostycznych w zakresie kardiologii zmniejszyła od 50 do 90%. Jednym z badań diagnostycznych, które niechętnie jest wykonywane ze względu na stosunkowo wysokie ryzyko zakażenia personelu i pacjenta jest echokardiografia przezprzełykowa. Badaniem, które stanowi niskie ryzyko…

Kardiologia, maj 2020

Czy wykonywanie przezskórnych zabiegów wieńcowych (PCI) przy użyciu robota (R-PCI) ma przewagę nad tradycyjnym PCI? Patel i wsp. wykorzystując technikę „propensity score” porównali obie metody włączając 996 kolejnych pacjentów, skierowanych na zabieg PCI (Patel TJ, et al. Comparison of Robotic…

Kardiologia, kwiecień 2020

Biomarker głosowy – nowy nieinwazyjny wskaźnik niewydolności serca (Moar E, et al. Vocal Biomarker Is Associated With Hospitalization and Mortality Among Heart Failure Patients. J Am Heart Assoc. 2020;doi:10.1161/JAHA. 119.013359). Autorzy przeanalizowali ponad 10 tysięcy zapisów głosu pacjentów, którzy dzwonili…

Kardiologia, marzec 2020

Dwa główne biomarkery kardiologiczne: troponina (Tn) i peptyd natriuretyczny typu B (BNP) są często podwyższone u pacjentów z infekcją COVID-19. Januzzi opublikował krótki artykuł na łamach American College Cardiology, w którym przestrzega przed rutynowym oznaczaniem Tn i BNP u pacjentów…