Podsumowania miesiąca

Kardiologia, maj 2018

Wytyczne brytyjskiego National Institute for Health and Care Excellence (NICE) z 2016 roku nakazują wykonanie tomografii komputerowej tętnic wieńcowych (CTCA – CT coronary angiography), jako badania pierwszego wyboru w diagnostyce bólów w klatce piersiowej, jeśli objawy kliniczne i/lub zmiany w… Czytaj więcej

Kardiologa, kwiecień 2018

Leczenie pacjentów z  implantowanym kardiowerterem-defibrylatorem (ICD) i „burzą elektryczną” to jedno z największych wyzwań współczesnej kardiologii. U prawie 30% chorych z ICD dochodzi do „burzy elektrycznej”. Od wielu lat podstawą farmakoterapii antyarytmicznej pozostaje amiodaron i beta-adrenolityk.  Chazidou i wsp. wykazali,… Czytaj więcej

Kardiologia, marzec 2018

W marcu odbyły się dwa ważne kongresy kardiologiczne: American College of Cardiology (ACC) oraz European Heart Rhythm Association (EHRA). Na pierwszej z nich zaprezentowano wiele nowych interesujących badań klinicznych, na drugiej poza badaniami opublikowano kilka ważnych dokumentów dotyczących postępowania  w… Czytaj więcej

Kardiologia, luty 2018

Czy defibrylatory i stymulatory serca mogą być narażone na ryzyko włamania ? Teoretycznie główne niebezpieczeństwo związane z włamaniem się do stymulatora lub defibrylatora polega na zablokowaniu pracy urządzenia oraz przedwczesnego wyczerpania baterii zasilających (Baranchuk A, et al. Cybersecurity for Cardiac… Czytaj więcej

Nadciśnienie, luty 2018

USPSTF (U.S. Preventive Services Task Force) powstała w 1984  roku jako niezależna grupa ekspertów w dziedzinie prewencji – działających bez wynagrodzenia, której podstawowym celem jest poprawa zdrowia Amerykanów poprzez publikowanie zaleceń opartych na wiarygodnych danych naukowych. Wytyczne USPSTF kierowane są… Czytaj więcej

Nadciśnienie, styczeń 2018

Nowe amerykańskie wytyczne nadciśnieniowe będą z pewnością jeszcze tematem licznych komentarzy.  W serwisie zamieszczamy artykuł z JAMA, który wymienia najważniejsze zmiany w rekomendacjach, które znacząco wpływają na postępowania z chorymi (JAMA 2017; 318:2083) . Nowa definicja nadciśnienia zwiększa… Czytaj więcej

Kardiologia, styczeń 2018

Na ile utrzymanie idealnego stanu zdrowia „sercowo-naczyniowego” wpływa na progresję zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych? To pierwsze tego rodzaju badanie, w którym objęto prospektywną obserwacją ponad 1100 dorosłych osób bez choroby sercowo-naczyniowej i z wyjściowym zerowym wskaźnikiem uwapnienia tętnic wieńcowych… Czytaj więcej

Kardiologia, grudzień 2017

Tradycyjnie przedstawiam Państwu mój wybór 10 najważniejszych badań i wytycznych, które miały miejsce w 2017 roku. Badanie ORBITA, to jedno z najczęściej wymienianych i gorąco dyskutowanych badań końca 2017 roku (Al-Lamee R, Thompson D, Dehbi H-M, et al. Percutaneous… Czytaj więcej

Nadciśnienie, grudzień 2017

Tematem końca bieżącego roku, który na pewno będzie nadal szeroko komentowany w  roku 2018 są nowe wytyczne amerykańskich towarzystw naukowych dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym. Prezentacja dokumentu w trakcie ostatniego kongresu AHA w Kalifornii miała miejsce równocześnie  z jego publikacją… Czytaj więcej

Kardiologia, listopad 2017

Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC) opublikowało atlas chorób sercowo-naczyniowych obejmujący najważniejsze, wybrane dane dotyczące epidemiologii i leczenia chorób sercowo-naczyniowych w 56 krajach będących członkami ESC (Timmis A, et al. European Society of Cardiology: Cardiovascular Disease Statistics 2017. Eur Heart J. 2017 Czytaj więcej