Podsumowania miesiąca

Kardiologia, wrzesień 2018

Optymalna wartość ciśnienia tętniczego u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i migotaniem przedsionków (AF) pozostaje nieznana. Zarówno wytyczne europejskie z 2018 roku jak i amerykańskie z 2017 roku nie podają docelowych wartości ciśnienia tętniczego w tej grupie pacjentów ze względu na… Czytaj więcej

Kardiologia, sierpień 2018

Tradycyjnie najważniejszym wydarzeniem kardiologicznym w sierpniu był Europejski Kongres Kardiologiczny w Monachium. Podczas tegorocznego Kongresu ogłoszono cztery nowe wytyczne ESC dotyczące: nadciśnienia tętniczego, rewaskularyzacji mięśnia sercowego, uniwersalnej definicji zawału serca i postępowania w chorobach sercowo-naczyniowych w ciąży. Co nowego znalazło… Czytaj więcej

Kardiologia, lipiec 2018

Adrenalina czy noradrenalina we wstrząsie kardiogennym w przebiegu zawału serca? Na to ważne pytanie brak jednoznacznej odpowiedzi w aktualnych wytycznych Europejskiego jak i Amerykańskich Towarzystw Kardiologicznych. Dlatego z dużym zainteresowaniem spotkało się badanie Levy i wsp., które ukazało się na… Czytaj więcej

Kardiologia, czerwiec 2018

Chorzy ze świeżym zawałem serca stanowią zróżnicowaną grupę pod względem przyczyny prowadzącej do zawału. Dlatego przed ponad 10 laty w uniwersalnej klasyfikacji zawału serca wprowadzono 5 jego podtypów, w tym zawał typu 2. Zgodnie z przyjętą definicją zawał typu 2… Czytaj więcej

Kardiologia, maj 2018

Wytyczne brytyjskiego National Institute for Health and Care Excellence (NICE) z 2016 roku nakazują wykonanie tomografii komputerowej tętnic wieńcowych (CTCA – CT coronary angiography), jako badania pierwszego wyboru w diagnostyce bólów w klatce piersiowej, jeśli objawy kliniczne i/lub zmiany w… Czytaj więcej

Kardiologa, kwiecień 2018

Leczenie pacjentów z  implantowanym kardiowerterem-defibrylatorem (ICD) i „burzą elektryczną” to jedno z największych wyzwań współczesnej kardiologii. U prawie 30% chorych z ICD dochodzi do „burzy elektrycznej”. Od wielu lat podstawą farmakoterapii antyarytmicznej pozostaje amiodaron i beta-adrenolityk.  Chazidou i wsp. wykazali,… Czytaj więcej

Kardiologia, marzec 2018

W marcu odbyły się dwa ważne kongresy kardiologiczne: American College of Cardiology (ACC) oraz European Heart Rhythm Association (EHRA). Na pierwszej z nich zaprezentowano wiele nowych interesujących badań klinicznych, na drugiej poza badaniami opublikowano kilka ważnych dokumentów dotyczących postępowania  w… Czytaj więcej

Kardiologia, luty 2018

Czy defibrylatory i stymulatory serca mogą być narażone na ryzyko włamania ? Teoretycznie główne niebezpieczeństwo związane z włamaniem się do stymulatora lub defibrylatora polega na zablokowaniu pracy urządzenia oraz przedwczesnego wyczerpania baterii zasilających (Baranchuk A, et al. Cybersecurity for Cardiac… Czytaj więcej

Nadciśnienie, luty 2018

USPSTF (U.S. Preventive Services Task Force) powstała w 1984  roku jako niezależna grupa ekspertów w dziedzinie prewencji – działających bez wynagrodzenia, której podstawowym celem jest poprawa zdrowia Amerykanów poprzez publikowanie zaleceń opartych na wiarygodnych danych naukowych. Wytyczne USPSTF kierowane są… Czytaj więcej

Nadciśnienie, styczeń 2018

Nowe amerykańskie wytyczne nadciśnieniowe będą z pewnością jeszcze tematem licznych komentarzy.  W serwisie zamieszczamy artykuł z JAMA, który wymienia najważniejsze zmiany w rekomendacjach, które znacząco wpływają na postępowania z chorymi (JAMA 2017; 318:2083) . Nowa definicja nadciśnienia zwiększa… Czytaj więcej