Podsumowania miesiąca

Kardiologia, styczeń 2019

Bezsenność od dawna kojarzona jest z większym ryzykiem sercowo-naczyniowym. W ostatnich latach ukazało się kilka dużych badań obserwacyjnych, w których stwierdzono wzrost częstości występowania zawałów serca i udarów mózgu u osób z czasem trwania snu poniżej 6 godzin w porównaniu… Czytaj więcej

Kardiologia, listopad 2018

REDUCE-IT, to najczęściej cytowane badanie w miesiącu listopadzie i prawdopodobnie w całym 2018 roku. Wyniki badania zostały ogłoszone na tegorocznym Kongresie AHA i jednocześnie opublikowane w NEJM (Bhatt DL, et al. Cardiovascular Risk Reduction with Icosapent Ethyl for Hypertriglyceridemia. NEJM Czytaj więcej

Kardiologia, październik 2018

W Europie rośnie liczba i skuteczność zabiegów przezskórnego udrożnienia przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych (CTO)  (Konstantinidis NV, et al. Temporal trends in chronic total occlusion interventions in Europe: 17,626 procedures from the European Registry of Chronic Total Occlusion. Circ Cardiovasc Interv. Czytaj więcej

Kardiologia, wrzesień 2018

Optymalna wartość ciśnienia tętniczego u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i migotaniem przedsionków (AF) pozostaje nieznana. Zarówno wytyczne europejskie z 2018 roku jak i amerykańskie z 2017 roku nie podają docelowych wartości ciśnienia tętniczego w tej grupie pacjentów ze względu na… Czytaj więcej

Kardiologia, sierpień 2018

Tradycyjnie najważniejszym wydarzeniem kardiologicznym w sierpniu był Europejski Kongres Kardiologiczny w Monachium. Podczas tegorocznego Kongresu ogłoszono cztery nowe wytyczne ESC dotyczące: nadciśnienia tętniczego, rewaskularyzacji mięśnia sercowego, uniwersalnej definicji zawału serca i postępowania w chorobach sercowo-naczyniowych w ciąży. Co nowego znalazło… Czytaj więcej

Kardiologia, lipiec 2018

Adrenalina czy noradrenalina we wstrząsie kardiogennym w przebiegu zawału serca? Na to ważne pytanie brak jednoznacznej odpowiedzi w aktualnych wytycznych Europejskiego jak i Amerykańskich Towarzystw Kardiologicznych. Dlatego z dużym zainteresowaniem spotkało się badanie Levy i wsp., które ukazało się na… Czytaj więcej

Kardiologia, czerwiec 2018

Chorzy ze świeżym zawałem serca stanowią zróżnicowaną grupę pod względem przyczyny prowadzącej do zawału. Dlatego przed ponad 10 laty w uniwersalnej klasyfikacji zawału serca wprowadzono 5 jego podtypów, w tym zawał typu 2. Zgodnie z przyjętą definicją zawał typu 2… Czytaj więcej

Kardiologia, maj 2018

Wytyczne brytyjskiego National Institute for Health and Care Excellence (NICE) z 2016 roku nakazują wykonanie tomografii komputerowej tętnic wieńcowych (CTCA – CT coronary angiography), jako badania pierwszego wyboru w diagnostyce bólów w klatce piersiowej, jeśli objawy kliniczne i/lub zmiany w… Czytaj więcej

Kardiologa, kwiecień 2018

Leczenie pacjentów z  implantowanym kardiowerterem-defibrylatorem (ICD) i „burzą elektryczną” to jedno z największych wyzwań współczesnej kardiologii. U prawie 30% chorych z ICD dochodzi do „burzy elektrycznej”. Od wielu lat podstawą farmakoterapii antyarytmicznej pozostaje amiodaron i beta-adrenolityk.  Chazidou i wsp. wykazali,… Czytaj więcej