Podsumowania miesiąca

Kardiologia, kwiecień 2021

Kolejna edycja, tym razem piąta badania EUROASPIRE V, potwierdziła wcześniejsze obserwacje niskiej skuteczności w zakresie modyfikacji stylu życia, kontroli ciśnienia tętniczego, stężenia cholesterolu i cukrzycy u pacjentów wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego w Europie (Kotseva K, et al. Primary prevention efforts are…

Kardiologia, marzec 2021

Kolejne badanie, tym razem metaanaliza obejmująca imponującą liczbę 100 tysięcy pacjentów z COVID-19, wykazała nie tylko bezpieczeństwo kontynuowania terapii z inhibitorem ACE lub sartanem, ale wręcz zmniejszenie ryzyka zgonu, zwłaszcza u osób z nadciśnieniem tętniczym (Baral R, et al. Association…

Kardiologia, luty 2021

Wprowadzenie obowiązkowego etykietowania wartości kalorycznej napojów alkoholowych może przyczynić się do zmniejszenia spożycia alkoholu oraz występowania otyłości (Robinson E, et al. Alcohol, calories, and obesity: A rapid systematic review and meta‐analysis of consumer knowledge, support, and behavioral effects of energy…

Kardiologia, styczeń 2021

Nawet niewielkie spożycie alkoholu dziennie (1 drink – 12 g alkoholu) istotnie zwiększa ryzyko wystąpienia migotania przedsionków (AF) (Csengeri D, et al. Alcohol consumption, cardiac biomarkers, and risk of atrial fibrillation and adverse outcomes. Eur Heart J. 2021 Jan 13:ehaa953.…

Kardiologia – podsumowanie 2020 roku

Koniec roku to czas na podsumowanie najważniejszych badań kardiologicznych, które miały miejsce w 2020 roku. W roku pandemii COVID-19 na pierwszy plan wysuwają się prace dotyczące różnych aspektów związanych z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 i chorób sercowo-naczyniowych. COVID-19 a układ sercowo-naczyniowy…

Kardiologia, listopad 2020 – kongres AHA

W listopadzie odbył się zdalnie kongres Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Przedstawiono na nim wiele interesujących badań klinicznych, których wyniki będą miały wpływ na nowe wytyczne i codzienną praktykę kliniczną. Należy do nich zaliczyć: GALACTIC-HF, AFFIRM-AHF, ALPHEUS, SAMSON, STRENGTH, OMEMI, VITAL Rhythm…

Kardiologia, październik 2020

Kolejne badanie wskazuje na częste występowanie uszkodzenia mięśnia sercowego u pacjentów hospitalizowanych z powodu Covid-19 (Giustino GE, et al. Characterization of Myocardial Injury in Patients With COVID-19. J Am Coll Cardiol 2020 Oct, 76;18:2043). Autorzy publikacji objęli badaniem 305 chorych.…

Kardiologia, wrzesień 2020

80-latkowie są zwykle wykluczani z badań klinicznych. Czy 80-latkowie ze świeżym zawałem serca bez uniesienia ST (NSTEMI) leczeni inwazyjnie mają lepsze rokowanie niż pacjenci leczeni zachowawczo? Do badania SENIOR-NSTEMI włączono 1500 pacjentów z 5 ośrodków kardiologicznych z Wielkiej Brytanii (Kaura…

Kardiologia, sierpień 2020

Na przełomie sierpnia i września w Amsterdamie odbył się tegoroczny Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) – najważniejsze wydarzenie kardiologiczne roku. Tym razem ze względu na pandemię COVID-19 w formule online. Kongres składał się z ponad 500 sesji naukowych i dydaktycznych…