Doniesienia naukowe

Nadumieralność w jedno- i dwubiegunowej chorobie afektywnej w Szwecji.

Urban Osby i wsp. – Excess mortality in bipolar and unipolar disorder in Sweden. Arch Gen Psychiatry 2001;58:844. Analizując kilkudziesięciotysięczną grupę pacjentów hospitalizowanych w Szwecji w latach 1973 – 1995, z rozpoznaniem choroby afektywnej, stwierdzono wyższą umieralność w porównaniu z…

Występowanie cukrzycy w trzech grupach etnicznych populacji dużego miasta

L. Riste, F. Khan i K. Cruickshank – High prevalence of type 2 diabetes in all ethnic groups, including Europeans, in a British inner city. Diabetes Care 2001;24:1377 Jak wskazują obserwacje epidemiologiczne narasta częstość występowania cukrzycy w krajach rozwiniętych. Niezbędne…

Ryzyko samobójstwa w próbach lekowych z użyciem placebo w przebiegu depresji

Jitschak G. Storosum i wsp. – Suicide risk in placebo-controlled studies of major depression. Am J Psychiatry 2001;158:1271. Celem pracy było sprawdzenie, czy zagrożenie próbą samobójczą w przebiegu prób lekowych z użyciem placebo w przebiegu tzw. “dużej depresji” (wg. DSM…