Doniesienia naukowe

Badanie HOPE – ocena ciśnienia w 24-godzinnym monitorowaniu

Per Svensson; Ulf de Faire; Peter Sleight; Salim Yusuf; Jan Östergren – Comparative Effects of Ramipril on Ambulatory and Office Blood Pressures A HOPE Substudy W badaniu HOPE stosowanie inhibitora ACE, ramiprylu, statystycznie wiązało się ze zmniejszeniem chorobowości i śmiertelności… Czytaj więcej

Raport z badania Syst-Eur 2

Lutgarde Thijs i wsp. – How well can blood pressure be controlled? Progres report on the Systolic Hypertension in Europe Follow-up Study (Syst-Eur 2). Curr Control Trials Cardiovasc Med 2001, 2: 298-306 W 1997 r. z powodów etycznych zakończono przez… Czytaj więcej

Perindopryl z indapamidem w małych dawkach a sztywność naczyń

Roland G. Asmar i wsp. – Improvement in blood pressure, arterial stiffness and wave reflections with a very-low-dose perindopril/indapamide combination in hypertensive patients. Hypertension 2001;38:922. W ostatnim czasie podkreśla się wagę skurczowej komponenty nadciśnienia tętniczego oraz amplitudy tętna jako wyznaczników… Czytaj więcej

ADVANCE – nowe badanie nad cukrzycą

Stephen MacMahon. – Study rationale and design of ADVANCE: Action in diabetes and vascular disease – preterax and diamicron MR controlled evaluation. Diabetologia 2001;44:1118. Wiadomo, że osoby z cukrzycą są szczególnie zagrożone chorobami układu sercowo-naczyniowego. Rozpoczęto rekrutację pacjentów do nowego… Czytaj więcej

Czy wyniki badania HOPE są wiarygodne?

Roy Taylor – How large studies may mislead: the Hope study Pract Diabet Int 2001; 18(6):208 Opublikowane w ubiegłym roku wyniki badania HOPE w powszechnej opinii wykazały korzystne działanie ACE-inhibitora – ramiprylu w profilaktyce u pacjentów z czynnikami ryzyka chorób… Czytaj więcej

Nadciśnienie a rasa

Areeg H. El-Gharbawy i wsp. – Predictors of target organ damage in hypertensive blacks and whites. Hypertension 2001;38:761 Nadciśnienie tętnicze często skojarzone jest z insulinoopornością i razem z innymi cechami (m.in. otyłość trzewna, hiperinsulinizm, dyslipidemia) tworzy tzw. zespół metaboliczny, w… Czytaj więcej