Doniesienia naukowe

Kliniczne wyznaczniki depresji po zawale serca

Jacqueline j. M. H. Strik i wsp – Clinical Correlates of Depression Following Myocardial Infarction Int J Psychiatry Med; 31 :3 Depresja po zawale serca zwiększa śmiertelność, zwłaszcza podczas pierwszych 18 miesięcy od incydentu. Z tego powodu istotna jest identyfikacja… Czytaj więcej

Stosowanie antybiotyków a ryzyko zawału w populacji ogólnej

Jose A. Luchsinger – Relation of antibiotic use to risk of myocardial infarction in the general population Am j Cardiol 2002; 89: 18 Doniesienia dotyczące związku zakażenia Chlamydia Pneumoniae z chorobą wieńcową (CAD) są niejednoznaczne, obecnie prowadzone są randomizowane badania… Czytaj więcej

Nieswoiste działania niepożądane leków i zjawisko nocebo

Arthur J. Barsky i wsp. – Nonspecific medication side effects and the nocebo phenomenon. JAMA 2002;287:622. Niektóre osoby stosujące leki skarżą się na działania niepożądane, które nie są następstwem działania farmakologicznego substancji czynnej, zawartej w przyjmowanych przez nie preparatach. Przyczyny… Czytaj więcej

Biegunka związana z antybiotykoterapią

John G. Bartlett – Antibiotic-associated diarrhea. NEJM 2002;346:334. Biegunkę poantybiotykową rozpoznaje się u osób stosujących antybiotyki, pod nieobecność innych, prawdopodobnych przyczyn występowania tego objawu. Jest szczególnie częsta u chorych stosujących amoksycylinę z kwasem klawulanowym (10-25%), ampicylinę (5-10%), cefoksym (15-20%) ale… Czytaj więcej

Porównanie peryndoprylu i kaptoprylu w świeżym zawale serca

Chu-Pak Lau i wsp. – Comparison of perindopril versus captopril for treatment of acute myocardial infarction. Am J Cardiol 2002;89:150. Inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę (ACE) zmniejszają śmiertelność u chorych ze świeżym zawałem serca. Problemem może okazać się jednak, występująca nawet… Czytaj więcej

Występowanie zespołu metabolicznego w USA

Earl S. Ford, Wayne H. Giles, William H. Dietz. – Prevalence of the metabolic syndrome among US adults. Findings from the Third National Health and Nutrition Examination Survey. JAMA 2002;287:356. Wykazano, że osoby z zespołem metabolicznym stanowią grupę zwiększonego ryzyka… Czytaj więcej