Doniesienia naukowe

Badania przesiewowe w rodzinie osoby z wczesną chorobą wieńcową

Gilbert R. Thompson – Screening relatives of patients with premature coronary artery disease Heart 2002;87:390 Rodzinne występowanie czynników ryzyka choroby wieńcowej skłania do wprowadzenia badań przesiewowych krewnych osób z wczesnym rozpoznaniem choroby wieńcowej (dla mężczyzn poniżej 55 lat, dla kobiet… Czytaj więcej

Mała depresja

Mark Hyman Rapaport i wsp – A descriptive analysis of minor depression Am J Psychiatry 2002;159:637 Terminem “mała depresja” (minor depression) określa się depresję, której objawy nie osiągają natężenia wystarczającego do rozpoznania depresji dużej. W amerykańskiej klasyfikacji DSM III-R wraz… Czytaj więcej

Niesprawność ruchowa u chorych na cukrzycę

Stefano Volpato i wsp – Comorbidities and impairments explaining the association between diabetes and lower extermity disability Diabetes Care 2002;25:678 Zdolność do poruszania się jest jednym z głównych determinantów jakości życia, a w przypadku osób starszych warunkiem samodzielności. Zarówno częstość… Czytaj więcej

Dzietność a ryzyko cukrzycy typu 2

Anthony J.G. Hanley i wsp – Association of parity with risk of type 2 diabetes and related metabolic disorders Diabetes Care 2002;25:690 Związek dzietności z rozwojem cukrzycy typu 2 i związanych z nią zaburzeń metabolicznych jest przedmiotem kontrowersji. Celem badania… Czytaj więcej

Zespół przewlekłego zmęczenia – diagnostyka i leczenie

Timothy Craig, Sujani Kakumanu – Chronic fatigue syndrome: evaluation and treatment Am Fam Physician 2002;65:1083 Artykuł zamieszczony w marcowej edycji American Family Physician poświęcony jest kontrowersyjnej jednostce chorobowej – zespołowi przewlekłego zmęczenia. Jest to zaburzenie częste i powodujące znaczne obniżenie… Czytaj więcej