Doniesienia naukowe

Czy kobiety i osoby starsze są pomijane przez badaczy?

Patrick Y. Lee i wsp. – Representation of elderly persons and women in published randomized trials of acute coronary syndromes JAMA 2001;286:708 Przed laty stwierdzono, że odsetek osób starszych (> 75 rż.) i kobiet, uczestniczących w badaniach nad ostrymi zespołami… Czytaj więcej

Palenie papierosów czynnikiem ryzyka cukrzycy typu 2

S. Goya Wannamethee i wsp. – Smoking as a modifiable risk factor for type 2 diabetes in middle-aged men Diabetes care 2001;24:1590. Uwzględniając wyniki poprzednich badań autorzy postanowili odpowiedzieć na pytanie czy palenie papierosów jest czynnikiem ryzyka rozwoju cukrzycy typu… Czytaj więcej