Doniesienia naukowe

Wydatki na opiekę psychiatryczną – raport WHO

WHO Menthal Health Report WHO Report,23.04.2002 W kwietniu br. Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała raport dotyczący psychiatrycznej opieki zdrowotnej na świecie. Raport ten sporządzono w celu porównania dostępności i jakości usług medycznych w różnych krajach oraz zebrania danych do planowania polityki… Czytaj więcej

Koncepcja stabilizacji blaszki miażdżycowej

John A. Ambrose i Eulogio E. Martinez – A new paradigm for plaque stabilization Circulation 2002;105:2000 Przyjęta na początku lat 90-tych koncepcja stabilizacji blaszki miażdżycowej tłumaczyła zmniejszenie powikłań wieńcowych w czasie leczenia statynami, bez istotnej regresji miażdżycy w tętnicach. Na… Czytaj więcej

Depresja jest chorobą o podłożu biologicznym

Brian Vastag – Decade of work shows depression is physical JAMA 2002;287:1787 W dziale “Medical News and Perspectives” kwietniowego wydania JAMA zamieszczono artykuł podsumowywujący ostanią dekadę badań nad etiologią depresji. Wciąż spotykany jest bowiem pogląd, jakoby zaburzenia z kręgu dużej… Czytaj więcej

Zaburzenia somatyzacyjne

Eric N. Buchalter, Melinda S. Lantz – Somatization disorder in the older adult: when the problems are in the body and the mind Clinical Geriatrics 2002;10(3):32 W artykule poglądowym w Clinical Geriatrics omówiono zaburzenia somatyzacyjne, jedne z najmniej poznanych zaburzeń… Czytaj więcej

Współwystępowanie zaburzeń psychicznych

Ron de Graaf i wsp – Risk factors for 12-month comorbidity of mood, anxiety and substance use disorders: findings from the Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study Am J Psychiatry 2002;159:620 Współwystępowanie zaburzeń psychicznych, definiowane jako jednoczesna obecność lub… Czytaj więcej

Perspektywy antybiotykoterapii w zakażeniach dróg oddechowych

Paul Little – Where next with antibiotics and respiratory tract infections? J Fam Pract 2002;51:337 Artykuł Little jest komentarzem do trzech prac oryginalnych, opublikowanych w kwietniowym wydaniu The Journal of Family Practice, oceniających negatywnie skuteczność antybiotyków w infekcjach dróg oddechowych.… Czytaj więcej

Etiologia fobii

Kenneth S. Kendler, John Myers, Carol A. Prescott – The etiology of phobias. An evaluation of the stress-diathesis model Arch Gen Psychiatry 2002;59:242 Przyjęty model etiologii większości chorób psychicznych zakłada współistnienie czynników genetycznych – podatności na zachorowanie i środowiskowych (inicjujących… Czytaj więcej