Doniesienia naukowe

Długoterminowa psychofarmakoterapia – wskazania, korzyści i wyzwania

John M. Kane. – Extending indications for long-term pharmacotherapy: opportunities and challenges. Am J Psychiatry 2002;159:1. Nowoczesna psychofarmakologia ewoluuje od krótkoterminowych, otwartych obserwacji nowych leków lub wskazań, poprzez kontrolowane próby kliniczne w ostrych stanach chorobowych do długoterminowych ocen leczenia utrwalającego… Czytaj więcej

Nikotynizm – sposoby postępowania

Nancy A. Rigotti. – Treatment of tobacco use and dependence. NEJM 2002;346:506. Palenie jest główną przyczyną śmiertelności w USA, odpowiedzialną za ok. 400 000 lub co piąty zgon rocznie. Rzucenie palenia, nawet w wieku > 65 lat, zmniejsza ryzyko chorób… Czytaj więcej

Wypełnianie zaleceń medycznych przez osoby z depresją

S. Pampallona i wsp. – Patient adherence in the treatment of depression Brit J Psychiatr 2002;180:104. Współpraca pacjenta jest jednym z najistotniejszych czynników składających się na sukces terapii. Wprowadzenie nowych leków antydepresyjnych zwiększyło wprawdzie skuteczność leczenia farmakologicznego ale nie w… Czytaj więcej

Rozróżnienie między zaburzeniem osobowości a chorobą umysłową

R.E.Kendell. – The distinction between personality disorder and mental illness. Brit J Psychiatr 2002;180:110. Autor rozważa różnice między zaburzeniem osobowości a chorobą umysłową. Czyni to w związku z propozycją brytyjskiego rządu, aby prewencyjnie izolować osoby z niebezpiecznymi, poważnymi zaburzeniami osobowości.… Czytaj więcej

Samokontrola glikemii

Evan M. Benjamin. – Self-monitoring of blood glucose: the basics. Clinical Diabetes 2002;20:45. Samokontrola glikemii jest ważnym elementem leczenia chorych na cukrzycę. Wielokrotne oznaczenia stężeń glukozy w ciągu dnia pozwalają stworzyć i modyfikować indywidualny plan leczenia. Umożliwiają choremu szybkie dostosowanie… Czytaj więcej

Kliniczne wyznaczniki depresji po zawale serca

Jacqueline j. M. H. Strik i wsp – Clinical Correlates of Depression Following Myocardial Infarction Int J Psychiatry Med; 31 :3 Depresja po zawale serca zwiększa śmiertelność, zwłaszcza podczas pierwszych 18 miesięcy od incydentu. Z tego powodu istotna jest identyfikacja… Czytaj więcej