Bez kategorii

Diabetologia, październik 2015

W październiku na szczególną uwagę zasługują następujące doniesienia: 1. M.C. Simon, K. Strassburger, B. Nowotny i wsp.: “Intake of lactobacillus reuteri improves incretin and insulin secretion in glucose-tolerant humans: a proof of concept”, Diabetes Care, 2015, 38, 1827-1834. 2. N.N.…

Nie każde otępienie to choroba Alzheimera – różnicowanie

Dementia—not all about Alzheimer’s. Lancet 2015:386:1600 (dostępny pełen tekst) Edytorial w Lancet porusza zagadnienie różnych rodzajów demencji, szerzej omówione w trzech artykułach w tym samym numerze pisma. W ostatnich latach otępienie związane z chorobą Alzheimera stało się jednym z najważniejszych…

Psychiatria, wrzesień 2015

Obowiązujące wytyczne leczenia pierwszego epizodu depresji lub epizodu depresji nawracającej zalecają rozpoczynanie leczenia od monoterapii lekiem przeciwdepresyjnym. Jak wykazują badania, poprawa kliniczna występuje u 50-75% leczonych, natomiast do remisji dochodzi tylko u około 30%. Jedną z możliwości postępowania przy braku…