Bez kategorii

Koszty związane z leczeniem najczęstszych chorób w USA

Anita Soni i wsp. Expenditures for Commonly Treated Conditions among Adults Age 18 and Older in the U.S. Civilian Noninstitutionalized Population, 2013. Statistical Brief (dostępny pełen tekst) Opublikowany został raport statystyczny Medical Expenditure Panel Survey (MEPS), dotyczący kosztów związanych z…

Zwierzę domowe- antidotum na stres u dzieci?

Kertes DA i wsp. Effect of Pet Dogs on Children’s Perceived Stress and Cortisol Stress Response. Social Development 2017;26:382 Nadmierny stres wiąże się ze schorzeniami, jak między innymi cukrzyca, choroby serca, depresja czy  zaburzenia lękowe. Często łączymy stres z dorosłymi…