Bez kategorii

Zakażenia COVID-19 wśród pracowników szpitala – dane z Chin

Xiaoquan Lai i wsp. Coronavirus Disease 2019 (COVID-2019) Infection Among Health Care Workers and Implications for Prevention Measures in a Tertiary Hospital inWuhan, China. JAMA Netw Open 2020 May 1;3(5):e209666 (dostępny pełen tekst) Przypadki zakażenia wirusem SARS-CoV-2 przez pracowników opieki…

Epidemie – czego uczy nas historia?

David S. Jones. History in a Crisis — Lessons for Covid-19. N Engl J Med 2020 online (dostępny pełen tekst) History certainly provides a litany of epidemics, of plague, smallpox, measles, cholera, influenza, Marburg virus disease, and the Middle East…

Canadian Journal of Diabetes  inne źródło Screening for the presence of cardiovascular disease tytuł angielski Poirier, O. F. Bertrand, J. Leipsic,G.B. J.Mancini, P.Raggi i A.Roussin bez kropki na końcu Badania przesiewowe w kierunku chorób układu sercowo-naczyniowego u pacjentów z cukrzycą…

Czy częściowe zmiany stylu życia są skuteczne? Korzyści i zagrożenia. Cześć 2 – wysiłek fizyczny, e-papierosy, przeciwbakteryjne środki czyszczące

Perspective: Lesser of Two ‘Evils’: Fat, Sugar, Cigs. Medscape Internal Medicine (dostępny pełen tekst po rejestracji) Dalszy ciąg opinii Dr. Kennetha W. Lin (Georgetown University School of Medicine) Wysiłek fizyczny Tylko co piaty Amerykanin wypełnia normy dotyczące zalecanego wysiłku fizycznego…

Badania przesiewowe w POChP – wytyczne GOLD 2017

Valerie G. Pres i wsp. Screening for Chronic Obstructive Pulmonary Disease. JAMA. 2017;318(17):1702-1703 (dostępny pełen tekst) W JAMA omówiono najnowsze wytyczne Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) dotyczące badań przesiewowych w kierunku przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). POChP…