Kardiologia sierpień 2021

Tradycyjnie najważniejszym wydarzeniem w sierpniu jest Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Podobnie, jak w ubiegłym roku ze względu na pandemię COVID-19 odbył się on w formule online. Jak zwykle szczególna uwaga była skupiona na nowych wytycznych ESC, które zostały ogłoszone w…

Kardiologia, lipiec 2021

Wraz ze wzrostem liczby wypijanych filiżanek kawy dziennie zmniejsza się ryzyko arytmii serca. To wniosek z najczęściej komentowanego w mediach badania tego miesiąca (Kim E-J, et al. Coffee Consumption and Incident Tachyarrhythmias: Reported Behavior, Mendelian Randomization, and Their Interactions. JAMA…

Kardiologia, maj 2021

Na tegorocznym wirtualnym kongresie American College of Cardiology (ACC) przedstawiono wiele interesujących badań klinicznych, których wyniki będą miały wpływ na przyszłe wytyczne i codzienną praktykę. W badaniu TALOS-AMI wykazano, że u chorych ze świeżym zawałem serca leczonych PCI można już…

Kardiologia, kwiecień 2021

Kolejna edycja, tym razem piąta badania EUROASPIRE V, potwierdziła wcześniejsze obserwacje niskiej skuteczności w zakresie modyfikacji stylu życia, kontroli ciśnienia tętniczego, stężenia cholesterolu i cukrzycy u pacjentów wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego w Europie (Kotseva K, et al. Primary prevention efforts are…