Kardiologia, kwiecień 2021

Kolejna edycja, tym razem piąta badania EUROASPIRE V, potwierdziła wcześniejsze obserwacje niskiej skuteczności w zakresie modyfikacji stylu życia, kontroli ciśnienia tętniczego, stężenia cholesterolu i cukrzycy u pacjentów wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego w Europie (Kotseva K, et al. Primary prevention efforts are…

Hospitalizacje z powodów “niekovidowych” w czasie pandemii – dane z Danii

Jacob Bodilsen i wsp. Hospital admission and mortality rates for non-covid diseases in Denmark during covid-19 pandemic: nationwide population based cohort study. BMJ 2021;373:n1135 W czasie kolejnych fali pandemii COVID-19 w opiece zdrowotnej  priorytetowo traktowano zakażenia koronawirusem, aby nie dopuścić…

Zdrowie sercowo-naczyniowe w młodym wieku a późniejsze rokowanie – badanie wśród 3,5 miliona Koreańczyków

Hokyou Lee i wsp. Associations of Ideal Cardiovascular Health and Its Change During Young Adulthood With Premature Cardiovascular Events. A Nationwide Cohort Study. Circulation 2021 online Po dekadach spadku śmiertelności sercowo-naczyniowej, w USA i innych krajach rozwiniętych obserwuje się odwrócenie…