Kardiologia, październik 2021

7 tys. kroków dziennie to poziom aktywności fizycznej optymalny u osób dorosłych w średnim wieku (Paluch AE et al. Steps per Day and All-Cause Mortality in Middle-aged Adults in the Coronary Artery Risk Development in Young Adults Study. JAMA Netw…