BMJ Christmas 2021: czy neurochirurdzy i astrofizycy rzeczywiście wyróżniają się zdolnościami umysłowymi?

Inga Usher i wsp. It’s not rocket science” and “It’s not brain surgery”—“It’s a walk in the park”: prospective comparative study. BMJ 2021;375:e067883

Angielskie idiomy “It’s not brain surgery” (to nie operacja mózgu) czy  “It’s not rocket science” (to nie kosmiczna technologia) oznaczają, że dana koncepcja lub zadanie nie są aż takie trudne do zrozumienia lub wykonania. W świątecznym wydaniu BMJ ukazała się praca oceniająca, czy rzeczywiście neurochirurdzy oraz astrofizycy wyróżniają się zdolnościami umysłowymi.

Do badania włączono 600 inżynierów technologii kosmicznych i 148 neurochirurgów, których poddano testom Cognitron’s Great British Intelligence Test, oceniającym funkcje kognitywne w 6 domenach. W porównaniu z wynikami dla populacji ogólnej jedynie szybkość rozwiązywania problemów u neurochirurgów była istotnie lepsza.

Zdaniem autorów wyniki sugerują, że nie ma uzasadnienia dla stawiania wspomnianych  grup zawodowych „na piedestale”. Zamiast powyższych idiomów można używać  “It’s a walk in the park” (to proste jak spacer w parku), „It’s a piece of cake” (to  kawałek ciasta), odpowiadające polskiemu „bułka z masłem”.

Opracowano na podstawie: BMJ, 13 grudnia 2021

Marcin Kargul

0 replies on “BMJ Christmas 2021: czy neurochirurdzy i astrofizycy rzeczywiście wyróżniają się zdolnościami umysłowymi?”