Jakie są wskaźniki kontroli ciśnienia tętniczego w Australii?

Aletta E Schutte i wsp. Uncontrolled blood pressure in Australia: a call to action. Med J Aust 2021 online

Globalnie najsilniejszym czynnikiem ryzyka zgonu są podwyższone wartości ciśnienia tętniczego, odpowiadające  10,8 miliona zgonów na świecie w 2019 r. Meta-analiza u ponad 340 tysięcy badanych wykazała, że zmniejszenie ciśnienia tętniczego o 5 mm Hg redukuje o 10% częst5ośc zdarzeń sercowo-naczyniowych.

W USA wskaźniki kontroli ciśnienia (<140/90 mm Hg) spadły w latach 2014-2018 z 53% do 43%, co sprawiło, że Lekarz Naczelny (Surgeon General) ogłosił w 2020 r. nadciśnienie priorytetem zdrowotnym w tym kraju. Celem akcji jest osiągnięcie wskaźnika kontroli ciśnienia rzędu 70%, wzorem sąsiadującej Kanada.

Również w Australii kontrola ciśnienia jest niewystarczająca, według danych Australian Institute of Health and Welfare w latach 2017-2018 wynosiła 32%. Autorzy artykułu w Medical Journal of Australia wzywają do działania i proponują szczegółowe działania.

Opracowano na podstawie Medical Journal of Australia, 6 grudnia 2021

Marcin Kargul

0 replies on “Jakie są wskaźniki kontroli ciśnienia tętniczego w Australii?”